Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Interstellar

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2014Kesto: 169 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
4K HDR 1.85/2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740801

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Muut­tuu­ko ih­mi­nen, ja mi­hin suun­taan.” Lai­naus ei ole elo­ku­vas­ta, mut­ta van­ha is­kelmä­teks­ti is­key­tyy ta­jun­taan kor­va­ma­to­na.

”­Muut­tuu­ko ih­mi­nen, ja mi­hin suun­taan.” Lai­naus ei ole elo­ku­vas­ta, mut­ta van­ha is­kelmä­teks­ti is­key­tyy ta­jun­taan kor­va­ma­to­na. Ky­se on kui­ten­kin ma­don­reiästä, toi­sin sa­noen va­ka­va­hen­ki­sestä, fi­lo­so­fi­ses­ta ja iso­ja in­ves­toin­te­ja vaa­ti­nees­ta scien­ce fic­tio­nis­ta.
Lähtö­koh­ta on kuin kii­lu­silmä­ke­pu­lai­sen märästä unes­ta, jo­ka muut­tuu pai­na­jai­sek­si. Tie­teel­li­set ja his­to­rial­li­set to­tuu­det on ky­see­na­lais­tet­tu maa­pal­lon pik­ku­hil­jaa kuol­les­sa nälkään. Maan­vil­je­lys on syrjäyttä­nyt so­ta­teol­li­suu­den yh­teis­kun­tien agen­doil­la. Ava­ruus­lentäjä (Matt­hew Mc­Co­naug­hey), jo­ka on käy­nyt il­ma­kehässä muu­ten­kin kuin si­mu­laat­to­ris­sa, saa tehtävän joh­dat­taa ih­mis­kun­ta pe­las­tuk­seen toi­ses­ta ga­lak­sis­ta, jon­ne päästään ava­ruu­den ma­don­reiästä.
La­ji­tyyp­piin on taas luot­ta­mi­nen, sillä In­ters­tel­lar pys­tyy ker­to­maan oman­lai­sen­sa rat­kai­sun­sa ih­mis­kun­nan ke­hi­tyk­sel­le ja ul­koa­va­ruu­den olen­to­jen ai­heut­ta­mil­le yli­luon­nol­li­sil­le ko­ke­muk­sil­le. Se ta­val­laan myös ker­too, mistä Stan­ley Kub­ric­kin 2001: Ava­ruus­seik­kai­lus­sa oi­keas­taan oli ky­se.
Si­vu­po­luil­le ei juu­ri hy­pitä. Isän ja las­ten vä­li­nen rak­kaus ku­va­taan hie­nos­ti, eikä ro­man­tii­kanköynnöstä ole ympät­ty ta­ri­nan­juu­reen. Oi­keas­taan mikään tässä ei juu­ri­kaan häi­rit­se kuin Matt­hew Mc­Co­naug­heyl­le True De­tec­ti­ve –­sar­jas­ta pääl­le jää­nyt ny­kivä etelä­val­tioi­den ele­kie­li.
Ha­mil­to­nin kel­lo­teh­das saa hie­noa mai­nos­ta pi­lot­ti­kel­lon ja Kha­ki-k­ro­non kaut­ta. Kel­loil­la on eli­mel­li­nen osa elo­ku­vaa. Ko­vin kau­kaa haet­tua tämä ei ole, sillä juu­ri Ha­mil­to­nin tas­ku­kel­lo oli ai­koi­naan pääo­sas­sa 1800-lu­vun yh­dys­val­ta­lai­sen rau­ta­tie­lai­tok­sen toi­min­nas­sa.
Yk­si­tyis­koh­tia riittää. Yk­si on tie­to­ko­ne, jon­ka fyy­si­nen olo­muo­to on jo­tain uut­ta. Ni­mi on kui­ten­kin Tars, mikä tie­tys­ti viit­taa Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin le­gen­daa­ri­siin Mars-kir­joi­hin. Ch­ris­top­her No­la­nia aiem­min kun­niaa täl­le pu­nai­sen pla­nee­tan vih­reäl­le mie­hel­le to­sin an­toi suo­ma­lai­nen elo­ku­vaoh­jaa­ja Aar­ne Saas­ta­moi­nen, jo­ka muut­ti su­ku­ni­mensä Tar­kak­sek­si jo vuon­na 1947.

Kuva & ääni

Nolanin tyyliin 35mm ja 65mm filmille kuvattu elokuva on masteroitu oikeaoppisesti 4K:na. Kuva edustaa siten aitoa 4K:ta ja on paikoin 65mm:n otoksissa näyttävän erottelevaa, yltäen jopa 4K:n referenssitasolle. Sitä vastoin 35mm:n otokset jäävät jatkuvasti vaihtelevan pehmeiksi, mutta edustavat nekin yhä erottelukyvyltään keskimääräistä HD-kuvaa. HDR-väritoisto yltää molempien lähdemateriaalien kohdalla luontevaan otteeseen. Kuvasuhde vaihtele tuttuun tapaan 2.40 ja 1.78 välillä filmaustekniikasta riippuen. Kuvasuhteen vaihtelu ei sinällään häiritse, mutta on harmi, ettei koko elokuvaa ole voitu kuvata selkeästi erottelukykyisemmällä 65mm kalustolla. Hans Zimmerin pahaenteisesti uinuva musiikkiraita ryydittää elävästi tapahtumia. Boksista omalta levyltään löytyvä elokuvan HD-versio on suhteessa tasalaatuisempi, kuvasuhteen vaihteluista huolimatta, mutta ei ymmärrettävästi löydä yhtä paljon yksityiskohtia 65mm osioista kuin 4K-versio.

Ekstrat

Itse 4K-version levy sekä HD-version levy ovat ekstrattoma, mutta saman boksin kolmannelta levyltä (BD) löytyy lisukkeiksi tuttu kattaus ekstroja: kaksi dokumenttia (yht. 165 min.) ja neljä traileria. Kolmen levyn boksi. (PS/IJ)
05/01/2018
05/01/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy