Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Batman

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 176 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros. 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Le­pak­ko­mie­hen seik­kai­lu val­ko­kan­kaal­la ei pää­ty kos­kaan.

Le­pak­ko­mie­hen seik­kai­lu val­ko­kan­kaal­la ei pää­ty kos­kaan. Seik­kai­lunnälkäi­nen su­ku­pol­vi toi­sen­sa jäl­keen tu­lee ruo­ki­tuk­si uu­del­la Bat­man-fil­ma­ti­soin­nil­la. Brän­di on laa­du­kas, mitäs sitä vaih­te­le­maan.
Got­ham on kor­rup­toi­tu­nut, ah­dis­ta­va, ri­kos­ten täyttämä maanpääl­li­nen hel­vet­ti. Pe­las­ta­jaa tar­vi­taan enemmän kuin kos­kaan. Ny­ky­tek­niik­ka on kas­vat­ta­nut kau­pun­gis­ta myös vi­suaa­li­sen me­ga­lo­po­lin. Suu­reel­li­nen miljöö mah­dol­lis­taa kook­kaam­pien ri­kos­ten kä­sit­te­lyn. Nyt ei to­del­la ol­la Wal­lan­de­rin Ys­ta­dis­sa. Vaik­ka van­hem­man kat­so­ja­kun­nan nos­tal­giaa koe­tel­laan ja muis­tijäl­ki vää­ris­tyy, ei jää epä­selväk­si, et­teivätkö ra­ken­nus­pa­li­kat oli­si en­tistä laa­duk­kaam­mat.
Ar­vuut­ta­ja ja­kaa vih­jeitään — nuo­ri­so­kieltä tö­kerös­ti lai­na­tak­se­ni — nex­tillä le­ve­lillä. Jän­ni­tys on eh­dot­to­mas­sa hui­pus­saan. Ää­ni­rai­dal­la ta­pah­tu­vat yllättävät va­lin­nat yh­dessä lem­peän ryt­min ke­ra luo­vat oma­laa­tui­sen at­mosfää­rin. Kol­mi­tun­ti­seen mah­tuu to­ki myös ker­ron­nan kan­nal­ta pe­rus­tee­ton­ta löy­hyyttä.
Vaik­ka elo­ku­va­tai­teen yk­si tar­koi­tuk­sis­ta oli­si saa­da ih­mi­nen unoh­ta­maan maal­li­set mur­heet, saat­taa mo­ni rin­nas­taa ka­tast­ro­fi­ku­vas­toa myös ny­kyuu­tis­vir­taan. (VA)
14/03/2022

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy