Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Gambler

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112720070

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pe­lion­gel­mai­nen kir­jal­li­suu­den luen­noit­si­ja laa­hus­taa lä­pi elämänsä op­pi­lai­taan gril­la­ten ja pe­li­vel­ko­ja kerä­ten.

Pe­lion­gel­mai­nen kir­jal­li­suu­den luen­noit­si­ja (Mark Wahl­berg) laa­hus­taa lä­pi elämänsä op­pi­lai­taan gril­la­ten ja pe­li­vel­ko­ja kerä­ten. Jo­ka il­ta kä­sissä on kään­teen avai­met, tai ai­na­kin riittäväs­ti pe­li­merk­kejä kor­ko­jen kuit­taa­mi­seen, mut­ta tämä ei hei­lau­ta miek­kos­ta tuon tip­paa­kaan. On­nek­si vel­ko­jat osoit­ta­vat odot­ta­ma­ton­ta ymmär­rystä.
Ja­mes Caa­nin täh­dittämän sa­man­ni­mi­sen vuo­den 1974 elo­ku­van (suo­mek­si "Pi­ru pa­kas­sa") uu­sik­si ku­vit­ta­va rap­piod­raa­ma on pää­piir­teissään kuin mikä ta­han­sa run­sas­lu­kui­sen gen­rensä edus­ta­ja. San­ka­rin sit­keän it­se­tu­hon ja ih­mettä odot­ta­van saa­mat­to­muu­den seu­raa­mi­nen kä­vi­si ra­sit­ta­vak­si el­lei kä­si­kir­joi­tus ete­ni­si niin jar­ruit­ta ja vir­keän dia­lo­gin saat­te­le­ma­na kuin mistä nyt saa­daan naut­tia. Wil­liam Mo­na­ha­nin kä­si­kir­joi­tus (mm. "T­he De­par­ted") löytää ai­moan­nok­sen re­hel­listä rap­pio­ta pseu­do­san­ka­ris­taan ja täl­le so­pi­van ek­sent­ri­set vas­ta­kap­pa­leet op­pi-i­sien ta­voin käyttäy­ty­vistä ra­han­lai­naa­jis­ta (mm. John Good­man).
A­lun­pe­rin kaa­va­mai­sen tam­piol­ta vai­kut­ta­va draa­ma nou­see ylös mu­das­ta eri­koi­sel­la asen­teel­laan ja kes­kimääräistä vir­keämmällä dia­lo­gil­laan. Ä­lyk­kyy­den vii­lu on ehkä ohut ja sen näppä­ryys tun­tuu baa­ris­sa kek­si­tyltä, mut­ta trip­pi on dead­beat-ta­ri­nak­si yllättävä. Ta­ri­nan pu­nai­nen lan­ka on heik­ko, ja sen köm­pelön pää­te­pis­teen tar­joa­ma ope­tus suu­ren ih­meen ta­voit­te­lus­ta "all in" -a­sen­teel­la on ehkä se vaa­ral­li­sin mah­dol­li­nen, mut­ta hah­mo­ka­val­kaa­di on mie­len­kiin­toi­nen. Omal­la "kaik­ki tai ei mitään" as­teik­kol­laan elo­ku­va on unoh­det­ta­va ta­paus, mut­ta ei vail­la me­rit­tejään.

Kuva, ääni & ekstrat

Teknisesti hyvä kuva ja ääni. Los Angelesin tarjoamista oikeista kuvauspaikoista hyötyvä miljöö on virkeä ja vetoava. Musiikkiraitaa otetaan mukaan tarinankerrontaan, tai ainakin sen kommentointiin, tavanomaista vahvemmin. Tekstitetyissä ekstroissa poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia (24 min.), making of (14 min) ja rönsyilevä, mutta kiinnostava sarja koosteita kuvauksista, kuvauspaikoista Los Angelesissa, puvustuksesta, käsikirjoituksen uudelleensovittamisesta ja elokuvien tekemisestä nykypäivänä (yht. 43 min.). Tekstityksessä muutama fiba. (IJ)
30/06/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy