Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Nuori Adam

Young Adam 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 1.78
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 111173EAN: 6416335177012

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Joe Tay­lor työs­ken­te­lee jo­kip­roo­mul­la Les ja El­la Gaul­tin apu­mie­henä.

Joe Tay­lor (Ewan McG­re­gor) työs­ken­te­lee jo­kip­roo­mul­la Les ja El­la Gaul­tin (Pe­ter Mul­lan ja Til­da Swin­ton) apu­mie­henä. Epäon­ni­sen avio­lii­ton pe­las­ta­mi­nen tun­tuu El­lan sil­missä mah­dot­to­mal­ta, ja ha­lu elää elämää työn ja avio­lii­ton ul­ko­puo­lel­la ajaa per­heen etu­jen edel­le.
Nuo­ri Adam kat­taa pöytään vä­hintään kah­den elo­ku­val­li­sen ver­ran pysäh­dyttä­viä koh­tauk­sia, joi­ta upeat hen­kilö­hah­mot kan­ta­vat tar­kas­ti ra­ken­ne­tuis­sa roo­leis­sa. Sil­ti en­nen kaik­kea elo­ku­van ker­ron­ta­ta­pa kiin­nos­taa. Oh­jaa­ja Da­vid Mac­ken­zie luot­taa kat­so­jaan, jo­pa brit­tiläis­ten mit­ta­rei­den mu­kaan. Mac­ken­zie us­kal­taa myös luot­taa hil­jai­suu­den voi­maan tämän­ta­sois­ten tai­tei­li­joi­den pa­ris­sa työs­ken­nel­lessään.
Oh­jaus tuo Til­da Swin­to­nis­ta esiin täy­del­li­sen sen­suel­lin nais­ku­van, täy­sin yli­ver­tai­sen ver­rat­tu­na mi­hin ta­han­sa ame­rik­ka­lai­seen kiil­to­ku­vaan. Mo­niu­lot­tei­suus kan­taa ker­ron­taa, oli ky­seessä sit­ten rak­kaus­ta­ri­na, ri­kos­ker­to­mus, per­het­ra­ge­dia tai työväen­luo­kan ku­vaus.

Kuva, ääni & ekstrat

Satamaseutuja on väritetty alkuperäistäkin harmaammiksi. Kuvaus toimii osuvasti. Upea musiikki on sävelletty ikään kuin täydentämään maisemat. David Byrnen äänimaailma on kokeileva, mutta toimiva. 8-minuuttinen ”making-of” nähdään elokuvan perään. Alexander Trocchin romaanin nimi on hämmentävä. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy