Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fast & Furious 5

Fast Five 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Koko jengi koossa ensimmäistä kertaa
Koko jengi koossa ensimmäistä kertaa
Alkuperäiset veriveljet Vin Diesel ja Paul Walker
Alkuperäiset veriveljet Vin Diesel ja Paul Walker
The Rock alias Dwayne Johnson
The Rock alias Dwayne Johnson

Elokuva

Hur­japäät löytää vii­tos­vaih­teen ja pääs­te­lee tal­la poh­jas­sa ympä­ri Rio De Ja­nei­ron ka­tu­ja, joi­ta pai­kal­li­nen huu­me­pa­ro­ni luu­lee hal­lit­se­van­sa.

Hur­japäät löytää vii­tos­vaih­teen ja pääs­te­lee tal­la poh­jas­sa ympä­ri Rio De Ja­nei­ron ka­tu­ja, joi­ta pai­kal­li­nen huu­me­pa­ro­ni luu­lee hal­lit­se­van­sa. Kol­men epä­ta­sai­sen jat­ko-o­san jäl­keen tämä vii­des osa on hämmäs­tyttävän su­la­va, mie­lekäs ja näyttävä ad­re­na­lii­ni­seik­kai­lu, jos­sa jo­pa us­ko­mat­to­mim­mat ja räi­keim­min jär­jen vas­tai­set vai­heet tun­tu­vat säi­lyttävän pi­ton­sa moit­teit­ta. Ehkä ky­seessä on liial­li­sen al­tis­tuk­sen ai­heut­ta­ma ai­vo­vau­rio, mut­ta tämän ite­raa­tion myötä yh­destä hyvästä elo­ku­vas­ta aloit­ta­nut saa­ga on vih­doin saa­vut­ta­mas­sa jat­ku­vuu­teen vaa­dit­tua elin­voi­maa.
B­ra­si­lia on USA:n ja Ja­pa­nin jo näh­neel­le saa­gal­le mai­nio uu­si näyttämö, ja elo­ku­va hyö­tyy­kin suu­res­ti suur­kau­pun­gin vils­keen ja rän­sis­ty­nei­den hök­ke­li­ky­lien tuo­mas­ta rik­kaas­ta teks­tuu­ris­ta. Yhtä­lail­la on­nis­tu­nut va­lin­ta on tuo­da ta­kai­sin aiem­pien elo­ku­vien kes­kei­sim­piä hah­mo­ja yh­tei­sel­le hui­mapäi­sel­le kei­kal­le, mikä si­too mu­ka­vas­ti aiem­pia ta­pah­tu­mia yh­teen. Van­ho­jen suo­sik­kien mu­kaan ot­ta­mi­sen ohel­la eri­tyis­mai­nin­nan ar­voi­nen on­nis­tu­mi­nen roo­li­tuk­ses­sa on Dway­ne "T­he Rock" John­so­nin il­mes­ty­mi­nen en­simmäi­sek­si Vin Die­se­lin ve­roi­sek­si vas­tus­ta­jak­si — ste­roi­di­kors­tot ot­ta­vat tässä toi­sis­taan mit­taa kuin Trans­for­mer­sit kon­sa­naan, mut­ta mas­sa on us­kot­ta­vaa eikä mättö me­ne tylsäk­si. To­del­li­nen mas­sa­ry­mis­te­ly on­kin it­se asias­sa vas­ta edessä.
Pi­ka­vii­to­set ei ole elo­ku­va­na ruu­din­kek­sijä, mut­ta mik­si kek­siä uu­del­leen kun sitä saa myös kau­pas­ta, jol­loin voi kes­kit­tyä it­se pääa­siaan eli ruu­din kylvä­mi­seen? Räjähtävän no­pea­liik­kei­nen elo­ku­va pak­kaa­kin ruu­tia ai­na­kin pie­nen eteläa­me­rik­ka­lai­sen yk­si­tyi­sar­mei­jan ver­ran, eikä vauh­ti­ral­lia käy moit­ti­mi­nen. Mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaan len­nok­kaat stun­tit ovat us­ko­mat­to­mia, mut­ta luon­tai­nen reak­tio on sil­ti ai­na vau eikä pöh — ehkä osit­tain sik­si että stun­tit on to­teu­tet­tu isol­ta osin old skool -hen­gessä. Kun tähän vielä lisätään pas­se­li ta­ri­na ja toi­mi­vaa läppää on vai­kea ol­la ylistämättä tätä Mic­hael Bayn Pa­ho­jen poi­kien ja Clark John­so­nin S.W.A.T.:in mant­te­lin­pe­rijäk­si.

Kuva & ääni

Kuva vaihtelee erinomaisen ja keskinkertasen välillä. Kohtaus paronin työhuoneessa on miltei suttuinen, mutta valtaosin jälki on vakuuttavan erottelevaa ja hallittua. Väritoisto on tropiikin hehkuista ja upean tyyliteltyä. Filmirae luo toki pientä kohinaa. Iskevällä tehoste- ja musiikkitaidalla armoitettu ääniraita suhtautuu kaikkeen asenteella ja olipa sitten kyse The Rockin repliikeistä tai automaattitulesta kaikki tulee päälle tarmolla.

Ekstrat

Ekstroissa kiinnostava ohjaajan kommenttiraita, kaksi kuvakuvassaraitaa, poistettuja kohtauksia (2 min.), mokia (4 min.), hengailua kuvauksissa Tyrese Gibsonin kanssa (7 min.) ja koosteet ohjaajasta kuvauksissa (9 min.), junaryöstön toteutuksesta (8 min.), kassakaappitaka-ajon toteutuksesta (9 min.), jälleennäkemisestä (5 min.), autoista (10 min.), tarinan isähahmosta Domista (5 min.), Brianin hahmosta (6 min.), The Rockin osallisuudesta (6 min.) ja Vin Dieselin ja The Rockin kaksintaistelusta (8 min.). (IJ)
23/11/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy