Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blade Runner – viiden levyn erikoisjulkaisu

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1982Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 90210EAN: 7321946208354

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mistä muus­ta elo­ku­vas­ta on ha­lut­tu nähdä näin mon­ta eri leik­kaus­ta?

Mistä muus­ta elo­ku­vas­ta on ha­lut­tu nähdä näin mon­ta eri leik­kaus­ta? Ja myös saa­tu. Eri­kois­jul­kai­su sisältää perä­ti vii­si eri ver­sio­ta Bla­de Run­ne­ris­ta. Ko­meam­pi­na kuin kos­kaan.
Kaik­kien ai­ko­jen pa­ras scien­ce fic­tion –e­lo­ku­va pe­rus­tuu gen­ren suu­ren kir­jai­li­jan — Phi­lip K. Dic­kin — ly­hyehköön ro­maa­niin ”­Do And­roids Dream of Elect­ro­nic Sheep?”.
Ih­mi­syy­den yti­messä lii­ku­taan. Suu­ryh­tiö on ju­ma­la ja kei­noih­mi­set ju­ma­lan lap­sia. Kun pääand­roi­din vii­mei­nen käyttöpäivä lau­keaa, hän ar­mah­taa pää­hen­kilön. Sym­bo­liik­kaa, jos missä.
Jul­kai­sun mie­len­kiin­toi­sin an­ti löy­tyy työ­ko­pios­ta, jo­ka sisältää muu­ta­mia en­nen nä­kemättö­miä rat­kai­su­ja. Myös al­ku­peräistä kan­sainvä­listä teat­te­ri­ver­sio­ta on ol­lut mah­do­ton­ta nähdä vuo­siin, jol­lei ole omis­ta­nut li­ki 25 vuo­den ta­kais­ta VHS-ka­set­tia.
Tässä tai­taa ol­la ylittämätön, kaik­kien ai­ko­jen DVD-tuo­te.

Kuva, ääni & ekstrat

Suurin ilonaihe on audiovisuaalinen. Ridley Scott uhrasi avustajineen seitsemän vuoden työn työstäessään jokaista versiota mahdollisimman autenttisiksi.
Tuskin koskaan on klassikkoelokuvaa kohdeltu videolla yhtä kaltoin. Ensimmäinen DVD-versio teki sivureunoihinsa mustat palkit, vaikka takakansi kertoi kuvan olevan anamorfisen, eikä tarkkuus ollut muutenkaan rapoinen. Nyt kuvakohina ja rakeisuus on siivottu minimiin käyttämällä alkuperäistä negatiivia. Videomaailman eteenpäin menoa kuvaa hyvin se, että kolmen eri version pakkaaminen yhteen levyyn tuo paljon paremman kuvan kuin noin kymmenen vuotta sitten pakatulla yhden elokuvan levyllä.
Ennen kaikkea vanha Dolby Surround on miksattu kuuden kanavan masterista DD5.1:ksi. Nyt on iskua, suvantoa ja harmoniaa. Jopa Vangeliksen mielipidehajontaa aiheuttava musiikki soi jopa taivaallisin soundein.
Julkaisu sisältää vuoden 2007 ja 1992 ohjaajan versiot, 1982 amerikkalaisen teatteriversion, 1982 kansainvälisen version (muutama sekunti väkivaltaa leikattiin) ja ensimmäisen työkopion. Ekstroihin on tallennettu kolme kommenttiraitaa, ohjaajan lyhyet introt kaikille versioille, 134 ja 214 min. dokumentit, kahdeksan hienoa tuotantopiirrosta postikortteina ja ohjaajan kirje. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy