Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Real Steel

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 270751EAN: 8717418309152

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tällä on kak­si terävää kär­keä.

Tällä on kak­si terävää kär­keä. Kan­si­ku­va ni­mittäin pettää. Lap­sel­lis­ta, mut­ta ei lai­sin­kaan lap­sen­mie­listä, toi­min­tae­lo­ku­vaa ha­vit­te­le­va yllät­tyy, kun saa­kin nähdä har­ki­tun, so­pi­van fik­sun ja kek­se­liään ro­bot­tie­lo­ku­van kat­sot­ta­vak­seen.
Kan­nen luo­mal­le miel­leyh­tymäl­le nenäänsä nyr­pis­te­levä pitäi­si taas hou­ku­tel­la kat­so­maan, sillä ky­seessä on ai­ka har­vi­nai­nen tuo­tan­to. Saat­taa ol­la, että kriit­ti­nen kes­ki-ikäi­nen kat­so­ja on lu­ke­nut 1970-lu­vul­la le­gen­daa­ri­sen Russ Man­nin­gin Mar­kos, ro­bot­tia­jan san­ka­ri -sar­ja­ku­vaa (Mag­nus, the Ro­bot Figh­ter), jos­sa tu­le­vai­suu­den san­ka­ri tais­te­lu pa­ho­ja ro­bot­te­ja vas­taan.
S­te­ven Spiel­berg on ol­lut mu­ka­na tuo­tan­to­tii­missä. Hän on var­maan sar­jan näh­nyt jo 1960-lu­vul­la. Iden lop­pu­tu­los on hie­man eri. 2020-lu­vul­la on nyrk­kei­ly lo­pe­tet­tu vaa­ral­li­se­na ur­hei­lu­la­ji­na. La­jin hen­ki elää ro­bot­ti­ki­sois­sa.
En­ti­nen nyrk­keijä (Hugh Jack­man) saa uut­ta vir­taa ro­bo­mat­sei­hin, kun hä­nen kesä­hoi­toon tu­le­va poi­kan­sa löytää van­han spar­ri­ro­bo­tin, jo­ka pys­tyy mat­ki­maan liik­keitä. Bok­se­ri siirtää liik­keensä ro­bo­til­le.
Te­kijät ovat ot­ta­neet pal­jon vai­kut­tei­ta, mikä ei sinänsä hait­taa. Un­der dog –­tee­ma ei ole pelkästään Roc­kyn co­py­right. Mut­ta se on ih­meel­listä, että kat­so­ja saa­daan sa­mais­tu­maan ro­bot­tien vä­li­seen nyrk­kei­lyyn. Lo­pun sen­ti­men­taa­li­suus ja en­nal­ta-ar­vat­ta­vuus mei­naa las­kea la­ji­tyy­pissään sal­don kol­men täh­teen, mut­ta terävä viit­taus ny­ky­nyrk­kei­lyyn pe­las­taa kas­vot: jos et tyrmää, kos­kaan et voi ol­la var­ma, että voi­tat is­tu­vaa mes­ta­ria. Pis­teitä ja­ke­le­viin tuo­ma­rei­hin ei tun­ne­tus­ti ole luot­ta­mis­ta. Tämä on selvä me­ta­fo­ra epä­rei­luun yh­teis­kun­taan.
E­lo­ku­va ku­vaa mauk­kaas­ti sitä, kuin­ka ny­kypäivän van­hem­mat on lau­let­tu suo­hon, kun ky­se on ny­ky­tek­nii­kas­ta. Mut­ta jo­tain on meillä­kin an­net­ta­vaa. Huu­del­laan sieltä suon­silmästä, vä­hintään sii­hen as­ti, kun upo­taan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa kommenttiraita, 40 min. dokumentit, 18 min. poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia ohjaajan introin ja 3 min. epäonnistuneita kohtauksia. (PS)
12/04/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy