Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Brooklynin kuninkaat

The Lords of Flatbush 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1974Kesto: 81 minuuttia
Julkaisija: Columbia Tri-Star (UKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5050582084870

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia Tri-Star (U) ellei toisin mainita.

Elokuva

Syl­ves­ter Stal­lo­nen ja Hen­ry "­Fon­zie" Wink­le­rin täh­dittämä, va­paas­ti hen­gittävä ku­vaus ras­va­let­tis­ten brook­ly­niläis­nuor­ten hen­gai­lus­ta.

Syl­ves­ter Stal­lo­nen ja Hen­ry "Fon­zie" Wink­le­rin täh­dittämä, va­paas­ti hen­gittävä ku­vaus ras­va­let­tis­ten brook­ly­niläis­nuor­ten hen­gai­lus­ta. Ta­ri­na on ole­vi­naan jon­kin­lai­nen ai­kui­suu­den kyn­nyk­sellä -ker­to­mus tei­ni­jen­giläi­sistä, joi­den va­paus al­kaa ol­la men­nyttä. Ta­pah­tu­mat eivät kui­ten­kaan ete­ne millään muo­toa, jo­ten lop­pu­tu­los on pitkäs­tyttävä otos sa­tun­nai­sen imp­ro­vi­soi­dun oloi­sia koh­tauk­sia. Elo­ku­van ai­noa pe­las­ta­va puo­li ovat sen po­liit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tit mie­le­nil­mai­sut ja muu­ta­mat, il­mei­ses­ti ta­hat­to­man koo­mi­set koh­tauk­set, jois­ta hyvänä esi­merk­kinä käy vaik­ka­pa Chi­con ran­ta­lem­mis­ke­ly. Mu­sii­kin käyttö on niin ikään nau­ret­ta­vaa.
Voi­mak­kaan peh­meä ja yhtä­lail­la ko­hi­nai­nen ku­va, jos­sa esiin­tyy myös se­ka­lai­sia print­ti­vir­heitä. Vä­ri­tois­to on haa­lea, mut­ta se ei ole DVD-jul­kai­sun vi­ka. Ää­ni­rai­ta on ikään­ty­nyt, ja sel­lai­se­na etäi­sen kolk­ko. Käännök­sessä "layaway" on kään­net­ty osa­mak­suk­si, vaik­ka ky­se on vain tuot­teen va­raa­mi­ses­ta, si­vuun pistä­mi­sestä. Ekst­rois­sa trai­le­ri ja sup­peat fil­mog­ra­fiat. (IJ)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy