Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Minnie & Moskowitz

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1971Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.78
  
  EAN: 6438194004117

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Min­nie on kylläs­ty­nyt avio­liit­toon­sa.

Min­nie (Ge­na Row­lands) on kylläs­ty­nyt avio­liit­toon­sa. Al­ko­ho­li al­kaa hal­li­ta per­heen yh­tei­siä toi­min­to­ja. Sä­vel on ka­don­nut. Elii­tin hil­lit­ty char­mi pur­kau­tuu.
Sey­mour Mos­kowitz (Sey­mour Cas­sel) on uu­si ka­li­for­nia­lai­nen. Hant­ti­hom­mien pa­ris­sa puu­has­te­le­va viik­si­niek­ka räis­kyy ja räjäh­te­lee, on­pa­han ker­ras­saan äk­ki­pi­kai­nen veik­ko. Sitä kor­keam­mil­ta tun­tu­vat­kin kak­si­kon yh­tei­sel­le tu­le­vai­suu­del­le an­ne­tut ker­toi­met.
Yk­sinäi­syys pe­lot­taa. Min­nien kaut­ta pei­la­taan nai­sen lä­hei­syy­den­kai­puu­ta. Elo­ku­va on osoi­tus eri­lai­suu­den viehä­tyk­sestä, ka­ris­man ja peräk­sian­ta­mat­to­muu­den voi­mas­ta rak­kau­den läh­teillä. Tun­teet räis­kyvät. Ra­kas­ta­mi­sen ra­ja­pin­ta on häi­lyvä.
Mo­ni ta­pah­tu­ma jää ta­hal­li­ses­ti se­li­tystä vail­le. Kak­si­tun­ti­nen on haas­ta­vas­ti ryt­mi­tet­ty. Oh­jaa­ja pai­not­taa koh­tauk­sia epä­ta­sai­ses­ti, jättäen mo­net tär­keät dia­lo­git kes­ke­neräi­sik­si. Liioi­tel­lus­ta pi­tuu­des­ta huo­li­mat­ta kak­sin­pu­he­lui­den sisään pii­lou­tuu pal­jon tär­keää. Fi­lo­so­fi­nen tut­kiel­ma vaa­ti­si pientä terävöittä­mistä. Ou­dot leik­kauk­set sekä ba­lan­soi­mat­to­mat koh­taus­mi­tat väl­jentävät ker­ron­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

70-luvun henki tunkee filmistä digitaalijulkaisuun. Kaunis filmiväritys on saatu toistettua hellästi. Autojen torvet soivat - kuin olisin siellä. (VA)
13/01/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy