Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

My Own Private Idaho

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1991Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 98161EAN: 5051895087305

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Gus van San­tin poi­ka­ho­mo­jen ku­vaus herät­ti kam­pa­ke­raa­mi­sel­la ajal­la en­nen Bro­ke­back Moun­tai­ni­na poik­keuk­sel­li­sel­la ai­he­va­lin­nal­laan huo­mio­ta.

Gus van San­tin poi­ka­ho­mo­jen ku­vaus herät­ti kam­pa­ke­raa­mi­sel­la ajal­la en­nen Bro­ke­back Moun­tai­ni­na poik­keuk­sel­li­sel­la ai­he­va­lin­nal­laan huo­mio­ta. Sa­mal­la se syn­nyt­ti le­gen­dan pääo­sa­ne­sittäjä Ri­ver Phoe­ni­xin kuol­tua.
Kak­si­kym­mentä vuot­ta myö­hem­min huo­maa sen, kuin­ka pal­jon se al­ku­puo­lel­laan muis­tut­taa tun­nel­mal­taan John Sch­le­sin­ge­rin lai­ta­puo­len ku­vaus­ta Kes­kiyön cow­boy. Omil­le teil­leen se kui­ten­kin läh­tee äk­kiä.
E­lo­ku­va ker­too äi­tiään et­sivästä ho­mo­sek­suaa­li­ses­ta ka­tup­ros­ti­tuoi­dus­ta Mi­ke (P­hoe­nix), jon­ka pa­ras ystävä on rik­kaan isän poi­ka Scott (Kea­nu Ree­ves). He läh­tevät et­simään edel­li­sen äi­tiä ja pää­tyvät Port­lan­dis­ta ai­na Roo­maan saak­ka. Mat­kan var­rel­la he ta­paa­vat sak­sa­lai­sen Han­sin (U­do Kier) ja mui­ta pal­ve­lun tar­pees­sa ole­via.
A­se­tel­ma on otet­tu Sha­kes­pea­rel­ta, sa­moin suu­ri osa dia­lo­gis­ta. Red Hot Chi­li Pep­per­sin Flea pomp­pii muun ir­to­lais­jou­kon mu­ka­na, jo­ka saa isä­hah­mon sur­rea­lis­ti­seen mie­li­ku­va­maail­maan­sa tu­keu­tu­van Bo­biin. B-52’s soi. Scott pu­keu­tuu Mar­lon Bran­don iko­ni­seen Sc­hott-nah­ka­tak­kiin ja ajaan Hur­japäät –e­lo­ku­van ta­paan brit­tiprätkää. Nor­ton on to­sin ba­naa­nin­kel­tai­nen. Hul­lu­jen roo­lien kult­tinäyt­te­lijä Udo Kier so­pii tähän sop­paan kuin maus­te­pip­pu­ri.
Ny­kypäivään elo­ku­va pei­laan­tuu yhtä kieräs­ti, kun kaik­ki ovat lu­ke­neet kau­hu­ker­to­muk­sia nar­ko­lep­sias­ta, jo­hon mo­ni fluns­sa­ro­kot­teen saa­nut lap­si lan­ke­si Suo­mes­sa­kin. Pää­hen­kilö kär­sii tästä ra­jus­ti.
Mistä kaik­ki sit­ten oi­kein ker­too? Ehkäpä lop­pu­rat­kai­su ker­too olen­nai­sen: tiellä tu­lee vas­taan heitä, jot­ka te­kevät si­nul­le pa­haa. Jos hy­vin käy, vas­taan tu­lee jo­ku, jo­ka te­kee hyvää.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
15/02/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy