Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Predator

Predator - saalistaja 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1987Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
2160 p 1.85*
Ääniraita: DTS HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 94922EAN: 7340112745158

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Van­ha kun­non ras­ta­fa­ri saa­puu ul­koa­va­ruu­des­ta ai­na sil­loin, kun vi­deo­for­maat­ti uu­dis­tuu.

Van­ha kun­non ras­ta­fa­ri saa­puu ul­koa­va­ruu­des­ta ai­na sil­loin, kun vi­deo­for­maat­ti uu­dis­tuu. Pre­da­tor on siitä har­vi­nai­nen toi­min­tae­lo­ku­va, että se pi­ti en­sin nähdä teat­te­ris­sa, sit­ten vuok­ra­ta VHS:nä, os­taa VHS:nä, saa­da lei­kat­tu­na DVD:nä, leik­kaa­mat­to­ma­na DVD:nä, BD:nä ja vih­doin 4K:­na. Ai­noas­taan 3D tai­si jäädä vä­listä. Ja tai­sin tämän näi­den muu­tos­ten vä­lissä­kin muu­ta­man ker­ran kat­soa. Eipä ole ko­ke­mus ku­lu­va.
P­re­da­tor on­kin yk­si kaik­kien ai­ko­jen par­hai­ta sci­fi-ac­tio­nei­ta ja sa­mal­la ko­ti­teat­te­rie­lo­ku­via. Sa­mal­la se on pa­ras Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger -e­lo­ku­va. Har­va ry­mis­te­ly kestää lu­ke­mat­to­mia uu­sia kat­se­lu­ker­to­ja, ja ai­na vain ko­ti­kat­so­moon saa vie­rel­leen tut­tua seu­raa.
Lämpö­ka­me­ra­mai­set sub­jek­tii­vi­set otok­set ku­vat­tiin Pre­da­to­rin sil­min, eikä te­ho­kei­no ole me­nettä­nyt yhtään viehättä­vyyttään.
S­tan Wins­to­nin luo­ma otus ei ole mikään Alien-k­loo­ni, vaik­ka toi­sin on väi­tet­ty. Jos elo­ku­van nä­kee en­simmäi­sen ker­ran, ta­voit­taa Ray Brad­bu­ryn ki­tey­tyk­sen sci­fi­ta­ri­noi­den en­simmäi­sestä vaa­ti­muk­ses­ta. Täy­tyy saa­vut­taa nk. sen­se of won­der lu­ki­jan ja kat­so­jan si­simmässä. Pre­da­tor täyttää tämän vaa­teen.
En ole törmän­nyt 4K-le­vyyn myymälöissä, mut­ta ai­na­kin net­ti­kau­pois­ta se löy­tyy suo­mi-teks­tein.

Kuva

Tarkka uusi kuva ei välttämättä tee koko ajan oikeutta Predatorille, sillä John McTiernanin parhaat ohjaukset ovat olleet pahamaineisen rakeisia videoaikakauden muutoksissaan. Varsinkin alkupuolella värisävyt ovat perin tummia ja varjot dominoivat kuvailmaisua. Kun päästään itse asiaan, tämä uusi versio on totta kai kaikkien aikojen paras, vaikka 4K paljastaa BD:tä helpommin muutamia kömpelöitä tehosteita, keinotekoisesti lisättyjä svuverhoja ja tietysti näyttää herkän filmin tuovan rakeen sellaisena kuin se alkuperäisselluloidilla liki pitäen näyttikin. Suolenpätkien vaikutus kasvoi jo BD:llä siinä määrin, että katsoja alkaa miettiä, milloin toimintaelokuvien tarpeisiin aletaan tuottaa erityisiä hajuraitoja. Ikäraja on tosin laskenut 16 vuoteen.

Ääni

Ääniraidasta on vaikeampi löytää uutta ihailtavaa. Kaikki toimii kuten pitääkin.

Ekstrat

Laitos sisältää myös BD-levyn. Mukana on 4K:lla ohjaajan kommenttiraita ja tekijöiden tekstiraita. BD:llä on puolestaan vanhat tutut edellä mainittujen lisäksi: 88 min. dokumentit, kolme poistettua kohtausta (n. 5 min.), faktaruudut otuksesta, traileri ja kuvagalleria. (PS)
23/09/2018
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy