Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hie­noil­la ni­millä kas­te­tut mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nat pa­laa­vat val­ko­kan­kaal­le so­pi­vin vä­lia­join.

Hie­noil­la ni­millä kas­te­tut mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nat pa­laa­vat val­ko­kan­kaal­le so­pi­vin vä­lia­join. Pa­rin vuo­den ta­kai­sen co­me­bac­kin jäl­keen oli vain ajan ky­sy­mys, mi­hin vä­liin jat­koa seu­rai­si. Vaik­ka näi­hin viemä­reissä viih­ty­viin si­lo­pos­kiin on pientä pa­ti­naa pin­taan il­maan­tu­nut­kin, säi­lyy tei­niys — ai­na­kin ni­messä ja toi­min­nas­sa.
Da­ve Gree­nin oh­jaa­ma Out of the Sha­dows -jat­ko-o­sa nos­taa kilp­pa­ri­ne­li­kon pi­mey­destä par­ras­va­loi­hin. Di­lem­ma nä­kymättö­myy­destä ja jul­ki­suu­den kart­ta­mi­ses­ta osoit­tau­tuu mah­dot­to­mak­si po­ru­kan set­viessä New Yor­kin ala­maail­man sot­ku­ja mel­ko ar­vo­val­tais­ten osak­kai­den puo­les­ta.
E­lo­ku­va aal­toi­lee ja pomp­pii kau­pun­gin lai­dal­ta lai­dal­le, se­koit­taen kau­pun­gin­pe­las­tu­so­pe­raa­tioon ai­van tur­han pal­jon sä­vyjä ja si­vu­juon­tei­ta. Las­te­ne­lo­ku­vil­le tyy­pil­li­nen vauh­dik­kuus viedään ää­rimmäi­syyk­siin. Eikä suur­kau­pun­gin pe­las­ta­mi­nen to­ki liian help­poa saa ol­la­kaan.
K­li­sei­den täyttämä ko­ko­nai­suus. Yk­siu­lot­tei­nen su­per­san­ka­ri­fi­guu­ri, pa­hat ovat pa­ho­ja, po­lii­si­joh­ta­jat jou­tu­vat nöyr­tymään ja niin edel­leen. (VA)
21/06/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy