Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Perjantai 13.

Friday the 13th 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1980Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895022320

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Per­jan­tai 13.

Per­jan­tai 13. päivä ei aloit­ta­nut slas­her-la­ji­tyyp­piä, mut­ta oli yk­si kes­kei­siä pio­nee­ri­hank­kei­ta. Se teh­tiin USA:s­sa, hal­val­la, tun­te­mat­to­mil­la näyt­te­lijöillä ja kek­se­liäi­den te­hos­tei­den voi­mal­la. Ih­me kyllä, nos­tin elo­ku­van nyt neljän täh­den luok­kaan gen­ressään nuo­ri­son kir­kues­sa vie­ressä an­tau­miuk­sel­la. Osa ei us­kal­ta­nut tätä edes ko­ko­naan kat­soa.. Toi­sin sa­noen elo­ku­va on kestä­nyt ai­kaa hy­vin.
DVD-kan­nes­ta sel­vi­si ai­koi­naan, että ug­reil­la on har­ha­luu­lo siitä, kuin­ka puuk­ko on tar­koi­tet­tu puun vuo­le­mi­seen. Terävä­piir­to­ver­sioon ede­tessä Bowie-veit­set ovat jää­neet ja Ja­so­nin jää­kiek­ko­ma­mas­ki on tul­lut ti­lal­le, vaik­ka ky­sei­sen sym­bo­lin vuo­ro oli lo­pul­ta vas­ta jat­ko-o­sis­sa. It­se Ja­so­nin roo­li jäi ni­mittäin ta­kau­miin ja yh­teen shok­ki­koh­tauk­seen.
Vuo­si on 1958, ja ame­rik­ka­lai­sen Crys­tal La­ke -lei­ri­kes­kuk­sen pa­ris­kun­ta jou­tuu vä­ki­val­lan koh­teek­si. Nuo­ret jou­tu­vat sa­maan pin­tee­seen 25 vuot­ta myö­hem­min.
Tom Sa­vi­ni loi kan­nuk­siaan te­hos­teis­sa, ja Ke­vin Ba­con saa tun­tea, miltä nuo­li tun­tuu kenttä­vuo­teen lä­pi. Suo­mes­sa oli­si käy­tet­ty he­te­kaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää välillä edelleen rakeiselta ja pehmeältä sisäkohtauksissa, mutta parannus DVD-versioon on huomattava. Ulkokohtaukset piirtyvät jopa yllättävän terävinä. Ääniraita soi aiempaa tarkemmin ja muhkeammin. Hitchcockin Psykosta lainatut viulunvetäisyt ja Tappajahain tapaan toistuvat lyhyet teemat tuntuvat selkärangassa. Ekstroihin on tallennettu 93 min. dokumentit, 8 min. uudelleen tuotettu kohtaus, kommenttiraita ja traileri. (PS)
27/07/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy