Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Etusivu uusiks'

The Front Page 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1974Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 94736EAN: 6416548917115

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yk­si kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­paan kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­va ko­me­dia ker­too sa­no­ma­leh­den täh­ti­re­port­te­ris­ta, jo­ka ha­luaa jättää li­kai­sen työn taak­seen.

Yk­si kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­paan kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­va ko­me­dia ker­too sa­no­ma­leh­den täh­ti­re­port­te­ris­ta (Jack Lem­mon), jo­ka ha­luaa jättää li­kai­sen työn taak­seen. Hel­pom­min sa­not­tu kuin teh­ty, ar­ve­lee sin­nikäs pää­toi­mit­ta­ja (Wal­ter Matt­hau).
E­tu­si­vu uu­sik­si al­kaa kä­si­la­don­ta­mon­taa­sil­la. Hu­vit­ta­vaa lie­nee se, että Yh­dys­val­lois­sa tek­niik­ka viit­ta­si ai­kaan en­nen so­tia, kun Suo­mes­sa se tai­si ol­la vielä täyttä tot­ta 1970-lu­vun lo­pus­sa­kin. Sa­maan ta­paan ko­me­dia tun­tuu aa­vis­tuk­sen van­hen­tu­neel­ta ja tar­joaa­kin ku­vaa­van klaf­fi­vir­heen. Wil­der ha­lu­si kun­nioit­taa en­simmäi­sen ver­sion oh­jaa­jaa Lewis Mi­les­to­nea näyttämällä Län­si­rin­ta­mal­ta ei mitään uut­ta –e­lo­ku­van ju­lis­tet­ta erään koh­tauk­sen taus­tal­la. Ko. elo­ku­va tu­li teat­te­rei­hin kui­ten­kin vas­ta 1930, ja elo­ku­van ta­pah­tu­mat puo­les­taan en­nen pörs­si­ro­mah­dus­ta 1929.

Kuva, ääni & ekstrat

Kohinainen ja rakeinen kuva on vielä joltisenkin katsottavissa. Selkeähkö ääniraita. Ekstroissa kuvagalleria, triviaruutuja ja traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy