Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Järki ja tunteet

Sense and Sensibility 

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 1995Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 99633EAN: 5051160219714

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

K­las­si­sen sol­ju­va Ja­ne Aus­ten -­fil­ma­ti­soin­ti hy­vistä ih­mi­sistä, joi­den tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta sat­tu­ma ja vää­rinkä­si­tyk­set uh­kaa­vat päästää il­mat pois.

K­las­si­sen sol­ju­va Ja­ne Aus­ten -fil­ma­ti­soin­ti hy­vistä ih­mi­sistä, joi­den tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta sat­tu­ma ja vää­rinkä­si­tyk­set uh­kaa­vat päästää il­mat pois. Em­ma Thomp­son on hyvä si­sa­rus­kat­raan jär­kevänä päänä ja Ka­te Wins­let sen ro­man­tii­kan ja­noi­se­na dy­na­mo­na. Ko­si­joi­na Hugh Grant ja Alan Rick­man, jot­ka mo­lem­mat pää­sevät pitkäl­ti ole­maan oma­na it­senään.
Pie­ni­muo­tois­ta häm­men­nystä ai­heut­taa si­vuo­san Eli­za­beth Sp­riggs, jo­ka on kuin BBC:n "Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo" -sar­jan Jen­ni­fer Eh­len il­met­ty äi­ti. Kah­den näyt­te­lijän vä­lillä ei kui­ten­kaan il­mei­ses­ti ole su­ku­lai­suut­ta, vaik­ka yh­tei­nen DNA vai­kut­taa eleitä ja ole­mus­ta myö­ten li­ki var­mal­ta. Niin ikään Rick­ma­nin ja Thomp­so­nin yh­tei­sistä koh­tauk­sis­ta tu­lee mie­leen myö­hem­pi "Lo­ve Ac­tual­ly" -ko­me­dia, jos­sa pa­ri­val­jak­ko näyt­te­li avio­pa­ria.
Ko­ko­nai­suu­te­na elo­ku­va on su­la­va draa­ma, jo­ka on pe­rio­di­puit­teil­taan lois­te­lias ja ker­ron­nal­taan ve­toa­van sol­ju­va. Yllättäen myös 8-vuo­tias unoh­tui ruu­dun ää­reen ta­pit­ta­maan eri­lais­ta ajan­ku­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kiitettävä kuva on erotteleva ja vakaa, hyvällä tahdolla jopa HD:n vaatimukset täyttäen. Mutkattoman ongelmaton ääniraita. (IJ)
26/08/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy