Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Clown

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: NightVisions 
  
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (NightVisions) ellei toisin mainita.

Elokuva

K­lov­nit esiin­tyvät po­pu­laa­ri­viih­teessä har­vem­min hyvässä.

K­lov­nit esiin­tyvät po­pu­laa­ri­viih­teessä har­vem­min hyvässä. Sa­moil­la lin­jauk­sil­la edetään myös tässä Jon Watt­sin uu­tu­kai­ses­sa. Watt­sin ja Ch­ris­top­her For­din kir­joit­ta­ma, Eli Rot­hin tuot­ta­ma Clown myötäi­lee mo­nis­sa kli­seissään kau­hun suu­ria elo­ku­via, mut­ta luo vä­lei­hin oman­lais­taan­kin ku­vas­toa.
Kiin­teistönvä­littäjä Kent Mc­Coy (An­dy Powers) pu­keu­tuu pel­le­kos­tyy­miin pe­las­taak­seen poi­kan­sa syn­tymäpäivä­juh­lat. Asus­te on as­tet­ta liian naf­ti, pu­vun ir­rot­ta­mi­seen jou­du­taan pyytämään edel­li­sen omis­ta­jan, Pe­ter Stor­ma­ren esittämän vaa­te­kaup­pias Karls­so­nin, apu­ja. Yh­dessä tuu­min to­de­taan kei­no­jen ole­van vä­hissä. Pu­ku on teh­ty tar­koi­tuk­seen­sa.
En­nak­ko­pu­heis­sa nos­tet­tiin esiin Pe­ter Stor­ma­ren si­vu­roo­li, mut­ta to­del­li­suu­des­sa ky­seessä on yh­den mie­hen show. An­dy Powers elävöittää kieh­to­van me­ta­mor­foo­sin ra­kas­te­tus­ta per­hee­nisästä rap­piok­lov­nik­si. Ryt­mi­tys toi­mii, ta­ri­na ete­nee. Lop­pu­koh­taus pai­kal­li­ses­sa Hop­Lop-lap­si­par­kis­sa pai­nuu mie­leen seu­raa­vak­si­kin yök­si.
Ve­ri­nen elo­ku­va esi­tetään Night Vi­sions -fes­ti­vaa­leil­la per­jan­tain myöhäi­sil­las­sa Bio Re­xissä 17.4. sekä sun­nun­tain aa­muyössä Ma­xi­mis­sa 19.4. Tar­jol­la on suo­men­kie­li­nen teks­ti­tys, fes­ti­vaa­lien yleis­lin­jas­ta poi­ke­ten. (VA)
25/04/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy