Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Tintti ja yksisarvisen salaisuus

The Adventures of Tintin - The Secret of the Unicorn 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2012Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 275247  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tähän ei voi sa­noa kuin vau.

Tähän ei voi sa­noa kuin vau. Hergén luo­ma sar­ja­ku­vien klas­sik­ko pomp­paa kol­miu­lot­tei­sek­si elo­ku­vak­si tyy­lillä ja juu­ril­leen us­kol­li­se­na. Ste­ven Spiel­ber­gin ja Pe­ter Jack­so­nin yh­teisp­ro­jek­ti­na syn­ty­nyt elo­ku­va yh­distää ko­meas­ti sar­ja­ku­van ja elo­ku­van vah­vuu­det ja luo fik­sun, mu­kaan­sa­tem­paa­van seik­kai­lun. Vi­suaa­li­ses­ti hui­kea elo­ku­va on myös ap­loo­dien ar­voi­nen edis­ty­sas­kel 3D-e­lo­ku­vien sa­ral­la, sillä kuo­si on ele­gan­tin hiot­tu, kek­se­liään vi­rik­keel­li­nen ja tek­ni­ses­ti käytännössä täy­del­li­nen.
S­piel­berg ker­too saa­neen­sa pro­jek­til­leen it­sensä maest­ron siu­nauk­sen jo vuon­na 1983, mut­ta alun­pe­rin ih­misnäyt­te­lijöi­den va­raan ra­ken­tu­nut pro­jek­ti pää­tyi on­nek­kaas­ti odot­ta­maan ta­ka­le­vyllä 3D-tek­no­lo­gian kyp­sy­mistä, jo­ka on­kin juu­ri oi­kea tek­no­lo­gia tämän ta­ri­nan to­teu­tuk­seen. Elo­ku­van hah­mot näyttävät ereh­dyttäväs­ti esi­ku­vil­taan sar­ja­ku­vas­sa, ja myös kah­ta eri al­bu­mia — Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suut­ta ja Kul­ta­sak­sis­ta ra­pua — yh­distävä ta­ri­na toi­mii hie­nos­ti al­ku­peräis­ten seik­kai­lu­jen hen­gessä. Sar­ja­ku­van ruu­tu­jen vä­lil­le on kek­sit­ty pal­jon uut­ta niin ta­ri­nan kuin huu­mo­rin­kin osal­ta, mut­ta pa­haa sa­naa tästä on mah­do­ton sa­noa. Seu­raa­va Tint­ti-seik­kai­lu, Au­rin­gon temp­pe­li, on tu­los­sa vuon­na 2013, jol­loin oh­jaa­jan tuo­lil­le il­mei­ses­ti is­tuu vuo­ros­taan Pe­ter Jack­son.

Kuva & ääni

Adjektiivit komea, kekseliäs ja hauska kuvaavat yhtä hyvin elokuvan seikkailua kuin sen teknistä toteutusta. Visuaalisesti tämä on suoranainen herkkupala, jossa valo ja varjo täyttävät kuvan. Elokuva kuvattiin taltioimalla ensin ihmisnäyttelijöiden suoritukset liiketunnistuksen keinoin ja animoimalla tämän jälkeen koko maailma näiden suoritusten ympärille. Alkuperäisiin kuvauksiin meni vajaa 2 kuukautta, mutta itse animaation hiomiseen 2 vuotta. Lopputuloksena on kasvojen ilmeitä myöten elävä ja luonnollisesti liikkuva animaatio, joka löytää mainion tasapainon realismin ja sarjakuvien ilmeen välillä. Ääniraita komppaa tapahtumia hienosti, ja on niin musiikin kuin tehosteiden kautta mukana joka askeleella.

Ekstrat

Netflixissä nähtävä versio on elokuvan 2D-inkarnaatio, mutta tämäkin on nättiä katsottavaa. Kuvasuhdekin on oikea. (IJ)
11/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy