Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

In the Valley of Elah

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205917EAN: 6415750016715

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tätä jou­dut­tiin odot­ta­maan tur­han pitkään.

Tätä jou­dut­tiin odot­ta­maan tur­han pitkään. Crash-e­lo­ku­val­laan sym­paat­ti­sen vai­ku­tuk­sen teh­nyt oh­jaa­ja Paul Hag­gis luo­taa pin­nan al­le ja ker­too, mitä Ira­kin so­ta to­del­la mer­kit­see ame­rik­ka­lai­ses­sa ta­jun­nas­sa.
Viet­na­min so­dan pitkä kes­to ja so­ti­lai­den suu­ri määrä jät­tivät syvät ar­vet yh­teis­kun­taan. Mik­sipä nyt ei kä­vi­si sa­moin: nuo­ret mie­het tu­le­vat ko­tiin pelk­kinä ih­mi­sen kuo­ri­na kuin tie­tei­se­lo­ku­vas­sa ikään.
En­ti­nen so­ti­las­po­lii­sin vää­pe­li (Tom­my Lee Jo­nes) läh­tee tut­ki­maan Ira­kis­ta pa­lan­neen poi­kan­sa mur­haa. Tu­ki­koh­ta vält­te­lee skan­daa­lia, ja sa­la­po­lii­si­ta­ri­na­na ete­nevä ker­ron­ta kuo­rii si­pu­lia pii­naa­van hi­taas­ti. Lop­pu­rat­kai­su on rea­lis­ti­suu­des­saan jär­kyttävä ja luul­ta­vas­ti niin to­si, että se häm­mentää.
Ta­ri­naan on yh­dis­tet­ty fe­mi­nis­ti­nen tee­ma, kun nais­puo­li­nen ri­kos­tut­ki­ja (C­har­li­ze The­ron) pyr­kii estämään, et­tei ar­mei­ja peit­te­le jut­tua tyy­pil­li­seen ta­paan­sa. Jo aiem­min su­ku­puo­li­ses­ta syr­jinnästä kär­si­nyt tut­ki­ja koh­taa ar­mei­ja­paik­ka­kun­nan pai­neen ra­ju­na.
Kak­si tee­maa yh­distämällä päästään aja­tus­ket­juun, jos­sa jo­ku ai­na sor­taa tois­ta. Eliit­ti pai­naa ää­nestä­jien tuel­la duu­na­rin­lap­sia kuo­le­maan tai mie­lenhäi­riöön. Mas­ku­lii­ni­nen elämän­ta­pa alis­taa nais­ta. Ei ole­kaan ih­me, että tis­si­baa­rien ku­vas­to is­ketään kat­so­jan sil­mil­le. Mut­ta lo­pul­ta nai­nen sym­bo­loi hoi­vaa ja em­pa­tiaa, mikä edus­taa tässä lei­kissä ai­noaa jär­kevää rat­kai­sua.
Kuol­leen po­jan ka­ve­ri kom­men­toi san­ka­riut­ta si­ten, et­tei sil­le ole enää si­jaa. Hy­viä ja pa­ho­ja ei pys­ty enää erot­ta­maan. Tus­kin näin on voi­nut tehdä kos­kaan, mut­ta il­luu­siot ovat vä­hintään­kin kuol­leet. Elo­ku­van ni­mi viit­taa­kin Da­vi­din ja Gol­ja­tin tais­te­luun.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvailmaisussa luodaan harmaan eri sävyjä ja vältetään tietoisesti koreaa kerrontaa. Virheitä ei suuremmin näy, jos lukuun ei oteta kuvakohinaa makuuhuoneen seinissä. Ääniraidat kuulostavat samaan tapaan vaisuilta. Tätä on tavoiteltu. Ekstroissa 43 min. dokumentit ja kahdeksan minuuttia poistettuja kohtauksia. (PS)
13/10/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy