Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Con Air

Con Air - Lento vapauteen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1997Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
VET: 100285EAN: 7393834127900

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jer­ry Bruc­hei­me­rin ja sit­tem­min edes­men­neen Don Simp­so­nin elo­ku­vat oli­vat lä­hes poik­keuk­set­ta Hol­lywoo­din ko­vim­pia ad­re­na­lii­ni­la­tauk­sia, jois­sa ka­me­ra liu­kui ja kiep­pui vä­symättä mah­ti­pon­ti­sen mu­sii­kin saat­te­le­mien räjäh­dys­ten ja stunt­tien ympä­rillä.

Jer­ry Bruc­hei­me­rin ja sit­tem­min edes­men­neen Don Simp­so­nin elo­ku­vat oli­vat lä­hes poik­keuk­set­ta Hol­lywoo­din ko­vim­pia ad­re­na­lii­ni­la­tauk­sia, jois­sa ka­me­ra liu­kui ja kiep­pui vä­symättä mah­ti­pon­ti­sen mu­sii­kin saat­te­le­mien räjäh­dys­ten ja stunt­tien ympä­rillä. Con Air on Bruck­hei­me­rin en­simmäi­nen elo­ku­va työ­pa­rin me­ne­tyk­sen jäl­keen, eikä oi­kein ylläkään ai­van edeltä­jiensä ta­sol­le.
Ni­co­las Ca­ge on vai­mon­sa vi­kit­te­lijän ta­pos­ta tuo­mit­tu ex-kom­man­do, jo­ka vih­doin kak­kun­sa is­tut­tuaan jou­tuu epäon­nek­seen vääräl­le kul­je­tus­len­nol­le van­ki­kar­ku­rei­den kans­sa. Poh­jim­mil­taan hyvänä mie­henä Ca­ge ei voi kä­vellä pois, vaan jou­tuu pistämään hant­tiin John Mal­ko­vic­hin luot­saa­mil­le pa­hik­sil­le. Vä­lillä ta­hat­to­man­kin koo­mi­sia piir­teitä saa­vut­ta­vaa mac­hoi­lua, mut­ta ver­rat­tain viih­dyttävää toi­min­taa yhtä­kaik­ki.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Panavision-kuva oli teatterissa kuvasuhteella 2.39:1. Levyllä ei ekstra-toimintoja. Sensorit ovat leikanneet tätä versiota. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy