Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Lone Ranger

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 150 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418399894

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yk­sinäi­nen rat­sas­ta­ja on ih­meen hy­vin jää­nyt ai­na­kin 1960-­lu­vul­la ja sitä aiem­min syn­ty­nei­den suo­ma­lais­ten po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­seen muis­tiin.

Yk­sinäi­nen rat­sas­ta­ja on ih­meen hy­vin jää­nyt ai­na­kin 1960-lu­vul­la ja sitä aiem­min syn­ty­nei­den suo­ma­lais­ten po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­seen muis­tiin. Sitä on kui­ten­kin vai­kea ai­ka­lais­to­dis­taa, joh­tui­ko se sar­ja­ku­vis­ta vai liik­ku­vas­ta ku­vas­ta. ”­Hi ho, Sil­ver” oli jo­ka ta­pauk­ses­sa käytössä vielä vii­ti­sen­kym­mentä vuot­ta sit­ten ta­ka­pi­ho­jen länkkä­ri­lei­keissä. Al­ku­peräistä ni­meä ei tie­tenkään tie­det­ty, jo­ten Te­xas Ran­ger -kä­sit­teen opet­ti meil­le Tex Wil­ler -sar­ja­ku­va 1950-lu­vun lius­ka­leh­tien kaut­ta.
Uu­si elo­ku­va tus­kin tuo tähän juu­ri­kaan uut­ta. Syitä on neljä: se on jul­me­tun pitkä, pääo­san esittäjä Ar­mie Ham­mer jää täy­sin Ton­ton (John­ny Depp) var­joon ja tun­nel­mal­taan se on hie­man liian ou­to voit­taak­seen suu­ren yleisön suo­sio­ta. Vii­mei­nen syy on ikä­vin. Elo­ku­va jää lo­pul­ta tuot­ta­ja Jer­ry Bruck­hei­me­rin hä­peämättämäk­si yri­tyk­sek­si siirtää Pi­ra­tes of Ca­rib­bean –­ko­neis­to rous­kut­ta­maan ra­haa uu­teen la­ji­tyyp­piin.
Sitä ei kui­ten­kaan käy kieltä­mi­nen, että nau­roin muu­ta­man ker­ran spon­taa­nis­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 34 min. dokumentit, 6 min. poistettuja kohtauksia ja 4 min. ylijäämäotoksia. (PS)
09/11/2013

Tekijät

Ohjaaja: Gore Verbinski
Pääosissa: Johnny Depp Armie Hammer
Tarina: Justin Haythe useita
Kuvaus: Bojan Bazelli
Musiikki: Hans Zimmer
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy