Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Pet Sematary

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
2040p 2.39*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 73401112749033

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

”­Jos­kus kuo­le­ma on pa­rem­pi”.

”­Jos­kus kuo­le­ma on pa­rem­pi”.
Vaik­ka Hoh­to-e­lo­ku­va nou­si ylei­sek­si pu­hee­nai­heek­si Suo­mes­sa jo syk­syllä 1980, ei juu­ri ku­kaan pu­hu­nut Step­hen Kin­gistä. Kun ou­lu­lai­sen Spi­ders-yh­tyeen ki­ta­ris­ti-lau­lu­ja Ti­mo Ru­sa­nen saa­pui 1986 jen­keistä, hä­nellä oli mu­ka­naan muh­kea It-pok­ka­ri mu­ka­naan. Kan­nen pa­nin mer­kil­le. He­ti perään mo­net lu­ki­vat Ui­nu ui­nu lem­mik­ki­ni -ro­maa­nin, jo­ka oi­keas­taan vas­ta te­ki Kin­gistä meillä ylei­ses­ti tun­ne­tun kau­hu­kir­jai­li­jan.
Se, että juu­ri tämä ro­maa­ni in­nos­ti, joh­tuu siitä, että se on kir­jai­li­jan­sa kaik­kien ai­ko­jen hyytä­vin teos. Vaik­ka Hoh­toa voi pitää par­haa­na, se ei me­ne na­han al­le sa­maan ta­paan. Olen on­ni­tel­lut it­seä­ni, että luin sen poi­ka­mie­henä, en avios­sa enkä isänä.
E­lo­ku­va­ver­sio teh­tiin pi­ka­pi­kaa, eikä se juu­ri­kaan lu­nas­ta­nut odo­tuk­sia. Sa­ma kos­kee tätä vii­meistä mu­kael­maa. Kum­mas­sa­kaan ei sinänsä ole juu­ri muu­ta vi­kaa kuin se, et­teivät ne pe­lo­ta. Jos ta­ri­naa ei tun­ne, se nos­ta­nee psy­ko­lo­gis­ta vai­ku­tus­ta.
Mut­ta me­nee tämä nos­tal­giat­rip­pinä. Kin­gillähän oli ta­pa­na ympätä po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­sia lai­no­ja ta­ri­noi­hin­sa. Var­sin­kin klas­si­nen rock nos­ti päätään. Elo­ku­va ei tätä ko­ros­ta, mut­ta pää­hen­kilön ni­mi, Louis Creed, nos­tet­tiin esil­le al­ku­peräis­ro­maa­nis­sa viit­tauk­se­na Lou Ree­diin. Nyt aloin myös miet­tiä, on­ko naa­pu­ri puo­les­taan kop­pi EC:n ja War­re­nin kau­hu­sar­ja­ku­vien te­kijään Reed Cran­dal­liin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvaltaan ja ääneltään ei 4K/UHD-versio nouse keskivertoa ylemmäksi. Sisäkuvat ovat tummasävyisiä, luultavasti tarkoituksella. BD ei jää vertailtaessa juurikaan jälkeen soittimen skaalatessa tarkemmaksi. Ekstrat on koottu BD-levylle: 9 min. vaihtoehtoloppu (joka on virallista parempi), 3 min. poistettu kohtaus, painajaiskooste ja peräti 91 min. dokumentti. (PS)
06/08/2019

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy