Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Rebecca

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2020Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.40
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nuo­ri ka­ma­ri­nei­to ra­kas­tuu Mon­te Car­lon kesässä rik­kaa­seen les­keen, jon­ka ko­mei­den raa­mien ja su­la­van käytök­sen taak­se käyt­key­tyy mys­tee­ri kuol­lees­ta ex-­vai­mos­ta.

Nuo­ri ka­ma­ri­nei­to (Down­ton Ab­beystä tut­tu Li­ly Ja­mes) ra­kas­tuu Mon­te Car­lon kesässä rik­kaa­seen les­keen (Ar­mie Ham­mer), jon­ka ko­mei­den raa­mien ja su­la­van käytök­sen taak­se käyt­key­tyy mys­tee­ri kuol­lees­ta ex-vai­mos­ta. Ai­ka ajoin pin­taan töksähtäen nou­se­vat trau­mat muut­tu­vat san­kak­si vas­ta kun nuo­ri­pa­ri pa­laa mie­hen kar­ta­nol­le Eng­lan­tiin. Tra­ge­dian ta­pah­tu­ma­pai­koil­la ja kylmän viiltävän seu­ra­pii­rin kes­kellä ar­voi­tus al­kaa ot­taa muo­ton­sa kuin pa­ras­kin mur­ha­mys­tee­ri.
Af­red Hitch­coc­kin sa­man­ni­mi­sen elo­ku­van (1940) ja­lanjäl­kijä seu­raa­va ja Da­me Daph­ne du Mau­rie­rin ro­maa­niin (1938) poh­jau­tu­va elo­ku­va on tai­do­kas ker­ron­ta klas­si­ses­ta ta­ri­nas­ta. Vaik­ka Hitch­coc­kin elo­ku­van on näh­nyt, ja aiem­pien fil­ma­ti­soin­tien selättä­mi­nen on ai­na seu­raa­jil­le vai­keaa, täy­tyy tällä ker­taa to­de­ta, että uu­sin­ta on ko­mea ja kou­kut­ta­va ker­ron­ta, jo­ka on us­kot­ta­van in­hi­mil­li­nen hur­jan ta­ri­nan­sa syö­ve­reistä huo­li­mat­ta.
Wor­king Tit­len tuot­ta­ma ja Netf­li­xin il­mei­ses­ti yk­si­noi­keu­del­la ja­ke­le­ma elo­ku­va ei ole ai­noas­taan hyvä ajan­tap­po­veh­je, vaan en­si­luok­kai­nen elo­ku­va­ko­ke­mus. Pääo­san Li­ly Ja­mes is­tuu roo­liin­sa Down­ton Ab­beyn tuo­mil­la kan­nuk­sil­la vai­vat­ta, ja on sekä us­kot­ta­van haa­voit­tu­vai­nen että järk­kymätön tehtävässään. Tämän ai­sa­pa­ri­na Ar­mie Ham­mer on ko­mea kors­to, jo­ka on sii­pensä tait­ta­nee­na aris­tok­raat­ti­na kieh­to­va kimp­pu ylä­luok­kais­ta etuoi­keut­ta, char­mia ja vää­rinkäytös­ten jättämää tu­kah­du­tet­tua trau­maa. Niin ikään Kris­tin Scott Tho­mas on hyvä tiuk­ka­na ta­lou­den­hoi­ta­ja­na, jon­ka tah­ti­puik­ko voi­si yhtä­lail­la pyö­rittää pe­rio­did­raa­maa kuin yli­luon­nol­lis­ta kau­hujännä­riä.
Maail­mal­la elo­ku­va on saa­nut kes­kin­ker­tai­sia ar­vioi­ta, jois­sa on ky­see­na­lais­tet­tu uu­den fil­ma­ti­soin­nin tar­ve. Tällä ker­taa kuo­si on niin vir­heettömän ko­mea, ker­ron­ta tah­dik­kaan pu­re­va ja pääo­sat roo­lei­hin­sa va­let­tu­ja, että kri­tiik­kiä on vai­kea al­le­kir­joit­taa. Ta­ri­na on kai­kes­sa ele­gan­tis­sa har­kit­se­vuu­des­saan aja­ton, jo­ten mik­sei tätä voi­si ku­vit­taa uu­del­leen uu­del­le ai­ka­kau­del­le? Var­sin­kin kun kir­jai­li­ja du Mau­rier it­se­kin jou­tui ai­koi­naan vas­taa­maan bra­si­lia­lais­kir­jai­li­joi­den pla­gioin­ti­syyt­tei­siin. Tätä tai­dok­kaam­paa lop­pu­tu­los­ta on mah­do­ton ku­vi­tel­la. Ah ja vau.

Kuva, ääni & ekstrat

Pakahduttavan kaunis kuva kylpee yhtälailla Monte Carlon kepeässä paahteessa kuin Manderleyn kartanon prameissa, mutta kalman värittämissä miljöissä. Kuva on vakaa, värikylläinen ja jäsentynyt tavalla, joka on kunniaksi myös viitseliäästi loihdituille puitteille. Soljuvan tasokas ääniraita komppaa niin ikään tunnelmia hyvin. (IJ)
30/10/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy