Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Death Sentence

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 206726EAN: 6420201173558

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Her­ra Ta­val­li­nen ot­taa lain omiin kä­siinsä kamp­pail­lak­seen raa’an ka­tu­jen­gin kans­sa, jo­ka tap­poi hä­nen poi­kan­sa ini­tiaa­tio­rii­tissä.

Her­ra Ta­val­li­nen (Ke­vin Ba­con) ot­taa lain omiin kä­siinsä kamp­pail­lak­seen raa’an ka­tu­jen­gin kans­sa, jo­ka tap­poi hä­nen poi­kan­sa ini­tiaa­tio­rii­tissä.
Vi­gi­lan­te-a­se­tel­mas­sa ei ole mitään uut­ta, mut­ta Saw-e­lo­ku­vis­ta tu­tun oh­jaa­jan kun­niak­si on sa­not­ta­va, että hän tietää tär­keämpää ole­van sen, mi­ten van­haa ase­tel­maa kä­si­tellään. Vä­ki­val­lan vi­hol­li­nen päi­vit­tyy yllättävän rea­lis­ti­ses­ti, vaik­ka au­toil­la törmäillään il­man tur­vavöitä eivätkä luo­dit­kaan tun­nu tap­pa­van. Mut­ta ne re­pivät, jo­ten K18 on pai­kal­laan.
Jo­tain tuo­rei­ta piir­teitä pal­jas­tuu. Elo­ku­va kun­nioit­taa al­ku­peräi­sen Deat­hwis­hin pe­rus­ta­na ole­vaa Brian Gar­fiel­din kir­jaa, jon­ka tar­koi­tus oli ker­toa, et­tei vä­ki­val­lan tiel­le läh­te­nyt pys­ty kos­kaan pa­laa­maan van­haan elämän­tyy­liinsä. Kun ni­mi tar­koit­taa suo­mek­si elin­kau­tis­ta, se tar­koit­taa myös hen­kistä pai­net­ta, jo­ka ei unoh­du kos­kaan. Sehän jäi näissä Char­les Bron­so­nin täh­dittä­missä elo­ku­vis­sa ker­to­mat­ta.
Ko­ho­koh­tiin kuu­luu tiu­kas­ti oh­jat­tu pa­ko­koh­taus park­ki­hal­lin eri ker­rok­sis­sa. Fox jul­kai­si Yh­dys­val­lois­sa le­vyn, jos­sa va­lo­te­taan enemmän elo­ku­van eri osa­puol­ten toi­min­nan taus­taa, mut­ta kyllä tämä pe­rus­ver­sio­kin tun­tuu te­hoa­van.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraidat miellyttävät. Toki aliasing-välkyntää näkyy horisontaalisissa pinnoissa, mutta se on hyvin vähäistä. Esktroihin on tallennettu 10 min. dokumentti. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy