Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blue Mountain State - Season One

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 260 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 252594EAN: 5706143183475

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mu­siik­ki­te­le­vi­sion tuot­ta­ma High Sc­hool -­ko­me­dia vetää ko­ko fu­tik­sen, päih­tei­den ja sek­sin ympä­rillä pyö­rivän gen­ren te­ho­se­koit­ti­meen ste­roi­dien kans­sa ja ty­kittää ruu­dul­le tuh­dein­ta, tii­vis­te­tyintä tei­nisähläystä mies­muis­tiin.

Mu­siik­ki­te­le­vi­sion tuot­ta­ma High Sc­hool -ko­me­dia vetää ko­ko fu­tik­sen, päih­tei­den ja sek­sin ympä­rillä pyö­rivän gen­ren te­ho­se­koit­ti­meen ste­roi­dien kans­sa ja ty­kittää ruu­dul­le tuh­dein­ta, tii­vis­te­tyintä tei­nisähläystä mies­muis­tiin. Ta­ri­nal­li­ses­ti tässä on vielä vä­hemmän jär­keä kuin huo­noim­mas­sa­kaan Ame­ri­can Pie -sar­jan osas­sa, mut­ta vauh­di­kas tem­po ja ko­ko ju­tun ä­lyttö­myys estää ta­ker­tu­mas­ta tähän si­vu­seik­kaan. Ko­ko sar­jan kat­so­mi­nen voi­nee joh­taa py­syvään ai­vo­vau­rioon, mut­ta sa­mas­ta syystä me­no tun­tuu jak­so jak­sol­ta haus­kem­mal­ta.
Bok­si sisältää kaik­ki 13 en­simmäi­sen tuo­tan­to­kau­den jak­soa kah­del­le le­vyl­le pa­kat­tu­na. Yllättäen jak­sot voi kat­soa myös MTV:n verk­ko­si­vuil­ta jos ei kai­paa suo­men­kie­listä teks­ti­tystä.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva ja ääni. Ekstraton. (IJ)
09/03/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy