Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Deepwater Horizon

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Dee­pwa­ter Ho­ri­zon -öl­jyn­po­raus­lau­tan tek­ni­nen vas­tuu­hen­kilö Mi­ke Wil­liams on huo­les­tu­nut.

Dee­pwa­ter Ho­ri­zon -öl­jyn­po­raus­lau­tan tek­ni­nen vas­tuu­hen­kilö Mi­ke Wil­liams on huo­les­tu­nut. Po­rauk­sis­ta vas­tuus­sa ole­va öl­jy-yh­tiö BP on lai­min­lyö­nyt vas­tuu­taan mo­nis­sa tär­keissä yk­si­tyis­koh­dis­sa. Ta­lou­del­li­set säästöt kun is­kevät myös suu­ry­ri­tyk­seen. Öl­jy-y­ri­tyk­sen puo­lei­sis­ta päätök­sistä vas­taa­vat Ro­bert Ka­lu­za ja Do­nald Vid­ri­ne suh­tau­tu­vat lau­tan ta­lon­mie­hen kor­jaus­vaa­tei­siin pik­ku­huu­mo­ril­la. Hom­mia tar­kas­tel­laan vähän sieltä täältä.
Uu­ti­sia seu­ran­neet muis­ta­vat Mek­si­kon­lah­den dra­maat­ti­set ta­pah­tu­mat vuo­del­ta 2010. Po­raus­put­ken mu­re­ne­mi­nen ai­heut­ti vii­den mil­joo­nan bar­re­lin vuo­dot. Luon­non ko­ke­mat jä­ris­tyk­set ha­ki­vat ver­tai­siaan.
Syi­den tai seu­raus­ten, BP:n toi­min­tae­tii­kan tai me­ria­luei­den saas­tu­mi­sen si­jaan Pe­ter Ber­gin elo­ku­va kes­kit­tyy toi­min­taan, it­se ta­pah­tu­mapäivään. Ai­ka­ja­nan su­pis­ta­mi­nen yh­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sek­si muok­kaa elo­ku­vas­ta au­to­maat­ti­ses­ti yk­sioi­koi­sen ka­tast­ro­fie­lo­ku­van. Öl­jy-yh­tiön osal­li­suuk­sis­ta oli­si kiin­nos­ta­nut kuul­la tar­kem­pia de­tal­je­ja, vaik­ka vähän te­kais­tu­ja, oli­han pet­roo­li­pam­puk­si pal­kat­tu sentään mo­niu­lot­tei­seen il­mai­suun ky­ke­nevä John Mal­ko­vich.
Kun kiin­toi­sim­mat näkö­kul­mat ti­pau­te­taan si­vuo­saan, on ana­ly­soi­ta­va Dee­pwa­ter Ho­ri­zon puh­taa­na ka­tast­ro­fi­toi­min­ta­seik­kai­lujän­ni­ty­se­lo­ku­va­na. Tö­mis­te­lye­lo­ku­va­na se on to­del­la keh­no. Mu­ta­suih­ku­jen ja liek­ki­me­ren vä­syttävä tul­va, jos­sa me­tal­lin ko­li­nal­la, ih­mi­selämöin­nillä ja hei­lu­val­la lä­hi­ku­val­la luo­daan ku­vit­teel­li­nen jän­ni­te ku­vit­teel­lis­ta kel­loa vas­taan, lie­keh­ti­vien tor­nien kaa­tuil­les­sa.
San­ka­ruu­den as­te öl­jy­po­raus­lau­tan hel­ve­tissä on ol­lut tie­ten­kin hui­maa, sen ker­to­vat ää­ni­rai­dan sä­vel­teok­set­kin. Lo­pun pa­teet­ti­ses­ta uh­ri­gal­le­rias­ta ei puu­tu kuin kä­si sydä­mellä yh­dessä jol­lo­tet­tu kan­sal­lis­lau­lu.
En­si-il­ta 30.9.2016. (VA)
01/10/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy