Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Valkoinen kaupunki

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 1.79
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 8717418114039

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Val­koi­nen kau­pun­ki ku­vaa suo­ma­lai­sen mie­hen keh­noa ase­maa avioe­ron koit­taes­sa vääjäämättä kuin ti­las­to­jen pa­kot­ta­ma­na.

Val­koi­nen kau­pun­ki ku­vaa suo­ma­lai­sen mie­hen keh­noa ase­maa avioe­ron koit­taes­sa vääjäämättä kuin ti­las­to­jen pa­kot­ta­ma­na.
E­lo­ku­va pon­kai­si ar­vos­te­lu­me­nes­tyk­seen. Oli­si­ko do­ku­men­ti­no­mai­sen kä­si­va­ra­ka­me­ran käyttö toi­mi­nut pa­rem­min val­ko­kan­kaal­la, kos­ka ko­ti­teat­te­ris­sa tämä mei­naa jäädä kar­van ver­ran neljästä täh­destä?
Ta­ri­na tun­tuu liian en­nal­ta ar­vat­ta­val­ta ja kli­sei­seltä. Myötä­tun­to­kaan ei tun­nu heräävän. Oh­jaa­jan te­ho­kei­no ol­la ker­to­mat­ta lii­kaa asioi­den taus­tas­ta to­ki viehättää ja näyt­te­lijä­työ­kin ihas­tut­taa. Jo­kin kui­ten­kin tök­kii. Mo­nel­le kat­so­jal­le ei ai­van avau­du nai­sen ti­lan­ne ras­kaus­ma­sen­nuk­sen jäl­keen. Mie­hen äi­ti­riip­pu­vuus­kin jää tur­han pal­jon kat­so­jan it­sensä pää­teltäväk­si. Tämä voi sa­mal­la ol­la elo­ku­van voi­ma.
Mut­ta ah­dis­tus herää var­mas­ti. Jos tur­hia avioe­ro­ja ta­pah­tuu, niin elo­ku­van kat­so­mi­nen pitäi­si säätää pa­kol­li­sek­si kai­kil­le avio­liit­to­neu­vo­jal­le me­ne­vil­le pa­reil­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni tavoittelevat dokumentinomaisuutta. Tavoitteessa onnistutaan. Ekstroihin on tallennettu neljä haastattelua (11 min.), tiiseri ja traileri. (PS)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy