Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Ennustus

The Omen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1976Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 84958EAN: 6438044118568

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Op­por­tu­nis­ti­se­na kau­hue­lo­ku­va­na pi­det­ty En­nus­tus on kai­kes­ta ko­ke­mas­taan pil­kas­ta huo­li­mat­ta pitä­nyt pin­tan­sa ajan saa­tos­sa hy­vin.

Op­por­tu­nis­ti­se­na kau­hue­lo­ku­va­na pi­det­ty En­nus­tus on kai­kes­ta ko­ke­mas­taan pil­kas­ta huo­li­mat­ta pitä­nyt pin­tan­sa ajan saa­tos­sa hy­vin. Se on vaih­do­kas-ta­ri­noi­den aa­te­lia jän­tevän, to­sin lo­giik­kaa uh­maa­van kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa an­sios­ta.
K18 tun­tuu to­ki hie­man liioit­te­lul­ta, vaik­ka elo­ku­va to­ki pe­lot­ti il­mes­tyessään. Sitä ei edes tar­vin­nut it­se al­kuun nähdäkään. Ta­ri­nan pe­rus­vah­vuut­ta ku­vaa se, kuin­ka iso­sis­ko ker­toi mi­nul­le elo­ku­van ta­pah­tu­mat li­ki neljän­nes­vuo­si­sa­ta sit­ten. Mie­li­ku­vi­tus läh­ti he­ti liik­keel­le hyytävällä ta­val­la.
Ta­pa oli ai­ka ylei­nen tähän ai­kaan. Tun­tui että van­hem­mat oli­vat suo­ras­taan juos­seet elo­ku­vis­sa en­nen tv:n kul­ta-ai­kaa. 1970-lu­vul­la sii­hen ei ol­lut ko­vin usein va­raa. Luul­ta­vas­ti lip­pu­jen hin­nat oli­vat aiem­min hal­vem­pia elin­kus­tan­nu­sin­dek­siin ver­rat­tu­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Aiempaan DVD Trilogy-boksin versioon verrattuna äänentoisto kuulostaa pirteämmältä DTS HD:n ansiosta. Kuva ei kuitenkaan poikkea kovin paljon, vaan sisältää edelleen aikamoista kohinaa. Toisin kuin 30-vuotisjuhla-DVD:llä, alkuperäistä monoraitaa ei voi valita. Ekstroissa kommenttiraita, ohjaajan intro, poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia, lyhytdokumentit, musiikkiraita, traileri, kuvagalleria ja kuvatriviaraita. (PS)
01/12/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy