Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Bull - 1. kausi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2017Kesto: 933 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112737016

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ar­vel­lut­ta­va sar­ja psy­ko­lo­gis­ta, jo­ka vie oi­keu­denkä­sit­te­lyi­den ma­ni­pu­loin­nin ää­rimmäi­syyk­siin soit­te­le­mal­la va­la­mie­hiä kuin viu­lua high tec­hin ja syväa­na­lyy­sin avul­la.

Ar­vel­lut­ta­va sar­ja psy­ko­lo­gis­ta (N­CIS-sar­jas­ta tut­tu Mic­hael Weat­her­ly), jo­ka vie oi­keu­denkä­sit­te­lyi­den ma­ni­pu­loin­nin ää­rimmäi­syyk­siin soit­te­le­mal­la va­la­mie­hiä kuin viu­lua high tec­hin ja syväa­na­lyy­sin avul­la.
Lääkä­ri­sar­ja Hou­sen oi­keus­sa­lid­raa­ma­ver­sio heittää ulos ik­ku­nas­ta kai­ken toi­von siitä, että va­la­mie­het voi­si­vat to­dis­teet kuul­tuaan pää­tyä oi­keu­den­mu­kai­seen rat­kai­suun. Sen si­jaan ky­se on joh­dat­te­lus­ta, viet­te­lystä ja sk­rip­ta­tus­ta pe­listä, jos­sa jo­kai­sen ih­mi­sen toi­min­ta määräy­tyy yh­den sa­tun­nai­sen omi­nai­suu­den pe­rus­teel­la.
Tek­ni­ses­ti ta­sok­kaas­ti luo­tu sar­ja kom­pas­tuu kli­sei­seen ot­tee­seen ja poh­jim­mil­taan ma­sen­ta­vaan ase­tel­maan. Ni­mensä mu­kai­ses­ti tämä on "pup­pua". Ko­ti­maas­saan Yh­dys­val­lois­sa sar­ja on kui­ten­kin jo eh­ti­nyt var­mis­tua vii­den­nel­le kau­del­leen CBS:llä.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Ekstroissa promoja, mokia, poistettuja kohtauksia ja kolme koostetta. Kuudella levyllä. (IJ)
15/07/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy