Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The American

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 244013EAN: 6438044283853

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Suo­ma­lai­sem­me Ame­ri­kois­sa eli näyt­te­lijä Iri­na Björk­lund ei pääs­syt mu­kaan ju­lis­te­teks­tei­hin, mut­ta jää var­mas­ti mo­nen mie­leen.

Suo­ma­lai­sem­me Ame­ri­kois­sa eli näyt­te­lijä Iri­na Björk­lund ei pääs­syt mu­kaan ju­lis­te­teks­tei­hin, mut­ta jää var­mas­ti mo­nen mie­leen. The Ame­ri­can –e­lo­ku­van en­simmäi­nen koh­taus ni­mittäin al­kaa poik­keuk­sel­li­sel­la lä­hi­ku­val­la Björk­lun­din kas­vois­ta, näyttää si­vus­ta hä­nen sor­jan var­ta­lon­sa ja päät­tyy sit­ten neljän mi­nuu­tin ku­lut­tua. Myös Sa­mu­li Vau­ra­mo te­kee hyvän hyppäyk­sen Hol­lywood-tuo­tan­toon. Si­vuo­sat ovat har­vi­nai­sen hy­vin hyö­dyn­net­tyjä ja tär­keä osa tässä elo­ku­vas­sa.
Va­lo­ku­va- ja mu­siik­ki­vi­deo­taus­tai­nen oh­jaa­ja An­ton Corb­jin säväyt­ti jo Joy Di­vi­sion –e­lo­ku­val­laan Cont­rol. Tyy­likäs ri­kol­lis­ku­vaus The Ame­ri­can osaa yllättää myös. Koh­tuul­li­sen suo­ra­vii­vai­nen ker­ron­ta su­juu siinä missä angs­ti­nen amok.
Ta­ri­na läh­tee liik­keel­le kli­sei­sestä ti­lan­tees­ta, kun uraan­sa lo­pet­te­le­va palk­ka­mur­hien eri­kois­mies (Geor­ge Cloo­ney) pa­ke­nee vai­noa­jiaan Cas­tel de Mon­teen. Ab­ruz­zin ka­rut mai­se­mat uur­tu­vat mie­hen kas­voi­hin, kun hän jou­tuu te­kemään vielä yh­den kei­kan ase­seppänä.
Cor­bij­nin nä­ke­myk­sen mu­kaan kai­kil­la mie­hellä on elämänsä nai­sia, jot­ka ovat usein sa­man­tyyp­pi­siä. Björk­lun­din sis­kos­ta hy­vin me­nevä kau­no­tar (Vi­lan­te Pla­ci­do) an­taa mah­dol­li­suu­den päästä ulos hel­ve­tistä. Pa­ra­tii­sin por­teil­le pää­dytään.
Ny­kyään nä­kee har­voin näin tii­viis­ti pa­kat­tua tril­le­riä. Ek­sis­ten­tia­lis­ti­set vi­ri­tyk­set luo­daan mil­tei val­tao­sin hy­vin pun­nit­tu­jen ku­vien ja ku­va­kul­mien avul­la. Kai­ken lisäk­si Cloo­ney te­kee yh­den par­hais­ta roo­leis­taan.

Kuva, ääni & ekstrat

BD:n laadukas kuva tarjoaa dramaattisen eron DVD:n tarkkuuteen. Erityisen hyvin tämän huomaa Castel del Monten ilmakuvista ja lähikuvissa Clooneyn ihikuokosista. Toimiva ääniraita. Ekstroissa kommenttiraita, 6 min. poistettuja kohtauksia ja 11 min. dokumentti. (PS)
21/03/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy