Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ghost Town

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 208222EAN: 6438044188356

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Huh huh. Omil­la hulp­peil­la huu­mo­ri­tuo­tan­noil­laan BBC:llä lois­ta­nut Ric­ky Ger­vais on­nis­tuu te­kemään koh­tuul­li­sen roo­lin myös mui­den kuin it­sensä ai­voi­tus­ten ja oh­jauk­sen va­ras­sa.

Huh huh. Omil­la hulp­peil­la huu­mo­ri­tuo­tan­noil­laan BBC:llä lois­ta­nut Ric­ky Ger­vais on­nis­tuu te­kemään koh­tuul­li­sen roo­lin myös mui­den kuin it­sensä ai­voi­tus­ten ja oh­jauk­sen va­ras­sa. Pel­ko oli suu­ri, että hän te­kee Kont­to­ris­ta tu­tun Da­vid Bren­tin ame­rik­ka­lais­ver­sion.
Ham­maslääkä­ri Ben­ja­min Pin­cus on hei­koil­la ih­mis­suh­de­tai­doil­la va­rus­tet­tu, mikä lie­nee kaik­kein suu­rin syn­ti tees­ken­te­lijöi­den suu­res­sa Yh­dys­val­tain val­ta­kun­nas­sa. Selväs­ti suo­ma­lais­ta ih­mis­tyyp­piä muis­tutt­va erak­ko nä­kee pal­jon vai­vaa, jot­ta hä­nen ei tar­vit­se viih­tyä työ­ka­ve­rei­den­sa kans­sa saa­ti osal­lis­tua lääkä­ri­kol­le­gan var­pa­jai­siin. Naa­pu­rei­ta­kaan ei ha­lut­tai­si moi­ka­ta, mut­ta his­si ja tak­si pitää na­pa­ta nenän edestä.
Leik­kauk­sen seu­rauk­se­na an­ti­san­ka­rim­me al­kaa nähdä New Yor­kin ka­duil­la ma­les­ke­le­via haa­mu­ja, joil­la kai­kil­la on jää­nyt jo­tain kes­ken maan päällä.
Ger­vais vetää ma­nee­re­jaan, mut­ta hä­neen tämä ei kaa­du. Myöhäis-cap­ra­lai­sen elo­ku­van lop­pu­rat­kai­suun ei ole yk­sin­ker­tai­ses­ti jää­nyt puh­tia, vaik­ka ajoit­tain päästään vauh­tiin. Muu­ta­mat ma­kaa­be­rit ve­dot tun­tu­vat raik­kail­ta ame­rik­ka­lai­sek­si elo­ku­vak­si. Suo­lis­to­leik­kauk­seen po­ti­las­taan saat­te­le­va ki­rur­gi esit­te­lee kei­no­rus­ke­tus­taan, sai­raa­la al­le­kir­joi­tut­taa nu­ku­tus­tok­ku­rai­sel­ta po­ti­laal­ta ope­raa­tion tu­lok­sen hyväk­syvän ju­ri­di­sen so­pi­muk­sen ja pää­hen­kilö ei ha­lua ol­la lai­sin­kaan so­siaa­li­nen. Ku­vaa­van kom­men­tin mu­kaan hän on ”­no peop­le per­son”.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa kommenttiraita ja 29 min. dokumentteja. (PS)
24/02/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy