Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Gravity

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895252864

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner ) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­mei­den ai­ka ei ole ohi.

Ih­mei­den ai­ka ei ole ohi. Ei edes elo­ku­vis­sa.
G­ra­vi­ty to­teut­ti kak­si toi­vet­ta, joi­den ei oli­si ku­vi­tel­lut kos­kaan to­teu­tu­van. En ai­na­kaan minä hen­kilö­koh­tai­ses­ti tätä odot­ta­nut.
Suu­rem­pi toi­ve oli vielä ker­ran nähdä toi­min­tae­lo­ku­va, jo­ka pys­tyy luo­maan draa­maa ja jän­nit­teitä il­man vä­ki­val­taa. Näemmä pi­ti mennä ai­na lä­hia­va­ruu­teen saak­ka.
Toi­nen pie­nem­pi toi­ve oli, että edes ker­ran tun­tui­si 3D-e­lo­ku­van kat­se­lu hen­ki­ses­ti ja en­nen kaik­kea fyy­si­ses­ti ren­tout­ta­val­ta. Kun tämä toi­ve to­teu­tui il­mai­sua pa­ran­ten, en voi muu­ta kuin kiittää.
G­ra­vi­ty ker­too ava­ruu­sa­se­mal­la työs­ken­te­levästä pu­he­liaas­ta ko­men­ta­jas­ta (Geor­ge Cloo­ney) ja sul­keu­tu­nees­ta ast­ro­nau­tis­ta (Sand­ra Bul­lock), jot­ka jou­tu­vat pu­laan. Käytännössä ky­se on kah­den hen­kilön teat­te­ris­ta, jon­ka näyttämönä on eri­kois­te­hos­tei­den kaut­ta to­teu­tet­tu us­kot­ta­va maail­ma.
Ta­val­laan ha­lut­tai­si ol­la sa­no­mat­ta mitään enempää, jot­ta jo­kai­nen voi­si ot­taa har­vi­nais­laa­tui­sen Hol­lywood-e­lo­ku­van vas­taan täy­sin omin ase­ne­tein. Mi­nul­le tämä joh­ti aja­tuk­siin mie­hen ja nai­sen suh­tees­ta. Mo­lem­mil­la tär­keä osan­sa. Mies an­taa tur­vaa, myös im­pe­ra­tii­via. Äi­ti on sil­ti isoin fun­da­ment­ti.
Lop­pu­koh­taus ku­vaa bio­lo­gi­ses­ti ja lo­pul­ta emon­tio­naa­li­ses­ti tär­keintä mat­kaa, jo­ka ei vie keh­dos­ta hau­taan, vaan koh­dus­ta elämään.
Yk­si mys­tee­ri jää kum­mit­te­le­maan. Ast­ro­nau­tin pu­vus­sa lu­kee L. De­mi­dov. Viit­taa­ko se tsaa­rin ai­kai­ses­sa ase­tuo­tan­nos­sa kun­nos­tau­tu­nee­seen ruh­ti­nas­su­kuun?

Kuva, ääni & ekstrat

Referenssitason kuvaa ja ääntä. Kolmiulotteisuus pääsee täysimääräisesti ja luonnollisesti oikeuksiinsa. Ääniraidan hienouksia on se, että toisin kuin avaruusoopperoissa yleensä, tekijät ovat kunnioittaneet painottoman tilan todellista äänettömyyttä. Monikanavaääntä käytetään tehokkaasti, kun on tarkoitus korostaa radioääntä tai happea sisältävien tilojen erilaisia ääniä. Ekstroissa on 166 min. dokumentit ja Cuarónin lyhytelokuva Aningaaq introlla (10 m.) (PS)
05/03/2014

Tekijät

Ohjaaja: Alfonso Cuarón
Pääosissa: Sandra Bullock George Clooney

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy