Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Vedätys

Hoax 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 204576EAN: 6420201171714

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

On­kin men­nyt jo hie­man ai­kaa siitä, kun Hol­lywood sai ai­kaan tiu­kan po­liit­ti­sen tril­le­rin Pa­ral­lax View’n tai Pre­si­den­tin mies­ten tyy­liin.

On­kin men­nyt jo hie­man ai­kaa siitä, kun Hol­lywood sai ai­kaan tiu­kan po­liit­ti­sen tril­le­rin Pa­ral­lax View’n tai Pre­si­den­tin mies­ten tyy­liin. Vedä­tys ei nou­se esi­ku­vien­sa rin­nal­le, mut­ta tar­joaa sa­mal­la rie­mas­tut­ta­van pe­lin, jos­sa merk­kejä jael­laan kir­jan­kus­tan­ta­mi­sen, Ni­xo­nin Wa­ter­ga­te-s­kan­daa­lin ja meillä­kin nyt ajan­koh­tai­sen ”­pyy­teettömän” vaa­li­ra­hoi­tuk­sen kei­noin.
Kai­ken lisäk­si Ric­hard Ge­re te­kee elämänsä roo­lin vii­mei­seen ol­jen­kor­teen­sa tart­tu­va­na op­por­tu­nis­ti­se­na kir­jai­li­ja­na, jo­ka al­kaa mui­na mie­hinä tehdä vi­ral­lis­ta Howard Hug­he­sin elämä­ker­taa.
Ek­sent­ri­nen ja era­koi­tu­nut mo­gu­li tart­tuu juo­neen omal­la ta­val­laan, ja lop­pu­tu­los­kin on kaik­kien tie­dos­sa, jot­ka seu­raa­vat Ame­ri­kan po­li­tiik­kaa. Siinä missä ko­tois­ten ke­pu­lais­tem­me Ke­hit­ty­vien maa­kun­tien tu­ki­ra­hoi­tus joh­taa vain no­loon jul­ki­suu­teen, tek­sa­si­lai­nen mo­ni­mil­jonää­ri pa­nee noin vain pre­si­den­tin vi­ral­ta.
Ruot­sa­laislähtöi­nen oh­jaa­ja Las­se Hallström malt­taa tehdä tril­le­riä ja mus­tan huu­mo­rin täyttämää vei­ja­ri­ta­ri­naa so­pi­vas­ti pas­sail­len ja jättäen liioit­te­lun ta­ri­noil­le, jot­ka eivät, toi­sin kuin tämä, pe­rus­tu to­del­li­suu­teen.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni keskittyvät virheitä välttävään toimintaan, mutta tilaa luodaan aika vähän. Musiikki on hyvin valittua, mm. CCR:ää ja Rolling Stonesia. Ei ekstroja. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy