Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Mr. Woodcock

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 205435EAN: 6438044054859

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Susan Sarandon ja Billy Bob Thornton
Susan Sarandon ja Billy Bob Thornton

Elokuva

Bil­ly Bob Thorn­ton on kuin luo­tu jyrk­kiin roo­lei­hin.

Bil­ly Bob Thorn­ton on kuin luo­tu jyrk­kiin roo­lei­hin. Kat­se ei värähdä, eikä sie­lu huu­da tus­kas­ta jos hai­rah­tuu­kin. Laa­tu­roo­lien­sa vä­lissä hä­nel­le räätälöidään mil­loin pa­heel­lis­ten puk­kien tai, ku­ten nyt, ku­sipäis­ten voi­mis­te­luo­pet­ta­jien roo­le­ja.
Tällä ker­taa kaik­kien kou­lu­lais­ten kau­hu al­kaa seu­rus­tel­la psy­ko­lo­gi­sia best­sel­le­reitä suol­ta­van, en­ti­sen nöy­ryy­tettävänsä äi­din (ru­tii­ni­no­mai­nen Su­san Sa­ran­don) kans­sa.
Ikävä kyllä elo­ku­va huk­kaa eri­no­mai­sen ai­heen­sa tuo­mat mah­dol­li­suu­det. Huu­mo­ri on kökköä ja ta­pa­tu­mien kir­jo liian epäus­kot­ta­vaa. Kat­so­jaa yri­tetään viedä kuin päs­siä na­rus­sa myötähä­peän syö­ve­rei­hin, mut­ta eihän se on­nis­tu, jos vas­tas­sa on ny­kypäivän to­sitv:n tur­rut­ta­mia kat­so­jia.
Ke­nelläpä ei to­ki oli­si ol­lut ko­ke­muk­sia te­li­ne­voi­mis­te­lus­ta tai mur­to­maa­hiih­dos­ta in­nos­tu­neis­ta mai­kois­ta. Yleensä opet­ta­jat tai­si­vat ol­la poi­kien puo­lel­la pa­rem­min hy­viä tyyp­pejä, mut­ta tyttö­jen puo­lel­ta kan­tau­tui kar­mei­ta ta­ri­noi­ta tam­bu­rii­nin pau­kut­te­li­jois­ta.
It­se muis­tan ou­lu­lai­sen Kuu­si­luo­don yläas­teen ja lu­kion voi­mis­te­luo­pet­ta­ja Pert­tu Pe­ro­vaa­raa lämmöllä. Hän oli var­maan kou­lun huu­mo­rin­ta­jui­sim­pia ja hu­maa­nim­pia opet­ta­jia. Pert­tu ve­ti va­paa-a­jal­laan ko­rist­ree­nejä ja an­toi muis­sa kou­luis­sa opis­kel­lei­den ka­ve­riem­me­kin tul­la mu­kaan. Mut­ta jos hä­net her­mos­tut­ti, huh huh. Toi­sin sa­noen hän toi­mi erään­lai­sen etä­van­hem­man roo­lis­sa, mikä on kas­vuikäi­sil­le tär­keää. Huo­ma­ta, että jo­ku muu­kin van­hem­pi ih­mi­nen vä­littää.
Mut­ta Jen­keissä ur­hei­lu on va­ka­vam­pi asia ja ar­mei­ja­mai­sem­min joh­det­tu, jo­ten ai­he var­maan­kin sa­mas­tut­taa hel­pos­ti kat­so­jan­sa. Mut­ta pet­ty­mys on sitä­kin suu­rem­pi, kun elo­ku­va ei vas­taa odo­tuk­sia.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa kymmenen poistettua tai pidennettyä kohtausta (13 min.), 16+12 min. dokumentit ja traileri. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy