Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Lone Survivor

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548583631

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rea­lis­miin pyr­kivä ja to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va so­tae­lo­ku­va pys­tyy hy­vin har­voin ta­voit­ta­maan ylei­sin­hi­mil­listä sa­no­maa.

Rea­lis­miin pyr­kivä ja to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va so­tae­lo­ku­va pys­tyy hy­vin har­voin ta­voit­ta­maan ylei­sin­hi­mil­listä sa­no­maa. Lo­ne Sur­vi­vor pys­tyy, ih­me kyllä, vaik­ka val­tao­sa kah­den tun­nin kes­tos­ta on epä­toi­vois­ta tais­te­lua pie­nen yh­dys­val­ta­lai­sen Seal Team –e­ri­kois­jou­kon ja af­ga­nis­ta­ni­lai­sen Ta­li­ban-sis­si­ryhmän vä­lillä vuon­na 2005.
E­lo­ku­va ku­vaa hy­vin le­gen­daa­ris­ta, tiet­ty­jen af­gaa­ni­hei­mo­jen vuo­si­tu­han­tis­ta pe­rin­nettä, jon­ka mu­kaan kylään vie­raak­si tu­le­vaa suo­jel­laan oma tur­val­li­suus vaa­ran­taen. Sa­mal­la kat­so­ja al­kaa poh­tia, kuin­ka me­dias­sa tai sit­ten me­dian käyttä­jien omis­sa mie­lissä krii­si­pesäk­kei­den ih­mi­siä tu­ku­te­taan sa­maan lei­riin, vaik­ka krii­siyh­teis­kun­nis­sa pii­lee mo­nia eri­lai­sia elämä­na­sen­tei­ta.
Kei­no ei ole uu­si, mut­ta ai­toa sen­ti­men­taa­li­suut­ta voi ko­kea, kun lop­pu­teks­teissä nähdään ta­pah­tu­mien oi­keat ko­ki­jat.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 70 min. dokumentit. (PS)
19/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy