Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The X-Files: Salaiset kansiot - 3. tuotantokausi

The X-Files - Season Three 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1995-96 Kesto: 1032 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 109744EAN: 6438044143157

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Viih­teen to­del­li­sen ar­von mit­taa vas­ta sen kestä­vyys.

Viih­teen to­del­li­sen ar­von mit­taa vas­ta sen kestä­vyys. Nyt asiaa tar­kis­tel­laan 1990-lu­vun hit­ti-il­miön koh­dal­ta. Sa­lai­set kan­siot täyttää pian 30 vuot­ta. On tes­tau­sai­ka.
Mys­tiik­ka syn­nyt­ti te­le­vi­sio­sar­jak­las­si­kon. Kou­kut­ta­vuu­des­saan Sa­lai­set kan­siot oli poik­keuk­sel­li­nen. Pi­meään ver­hou­tu­nei­siin syrjä­seu­tu­mai­se­miin ra­ken­tuu kou­kut­ta­va yli­luon­nol­li­suu­den verk­ko. Bok­si ei päästä ot­tees­taan.
Kol­man­nel­la tuo­tan­to­kau­del­la agent­ti Da­na Scul­ly (Gil­lian An­der­son) part­ne­rin­sa Fox Mul­de­rin (Da­vid Duc­hov­ny) ke­ra pää­see lä­hemmäs suur­ten kan­sal­lis­ten val­hei­den ydintä. Oh­jeis­tus­ta tar­jo­taan tois­tu­vas­ti kul­mien ta­kaa il­mes­ty­vien mies­ten toi­mes­ta. Avu­nan­non to­del­li­set syyt eivät sel­viä. Työ­nan­ta­ja FBI ei ky­ke­ne tar­joa­maan riittävää taus­ta­tu­kea. Mul­der tur­hau­tuu.
Jak­so­koh­tai­sel­la ta­sol­la on luon­nol­lis­ta ra­koi­lua. Vaik­ka taus­tal­la kul­ke­va jat­ko­ker­to­mus ti­hen­tyy ja jän­ni­tys säi­lyy yllä, eivät pääl­le lii­ma­tut eril­lis­ta­pauk­set jat­ku­vas­ti pys­ty va­kuut­ta­maan. Ryt­mi on te­le­vi­sio­ker­ron­nal­le tii­vis. Asioi­ta ta­pah­tuu hengäs­ty­mi­seen as­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Tekninen taso tässä vuoden 2007 DVD-painoksessa on jo varsin miellyttävä. Jos tuotantokauden jaksot eivät riitä, katseltava ei lopu kesken. Ekstraosuus on komea. Poistettuja kohtauksia, haastatteluita sekä muita rippeitä koko levyllisen verran. (VA)
22/09/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy