Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Gattaca

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1997Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 4030521707313

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tu­le­vai­suu­den gee­nisää­del­lyssä maail­mas­sa ta­vik­sen on mah­do­ton­ta päästä ast­ro­nau­tik­si il­man pientä vi­lun­kia.

Tu­le­vai­suu­den gee­nisää­del­lyssä maail­mas­sa ta­vik­sen on mah­do­ton­ta päästä ast­ro­nau­tik­si il­man pientä vi­lun­kia. Ava­ruu­des­ta ai­na unel­moi­nut ja sin­ne pää­se­mi­sen eteen ko­vas­ti töitä teh­nyt na­tu­ra­lis­ti (Et­han Haw­ke) ryh­tyy ää­rimmäi­seen naa­mio­leik­kiin to­teut­taak­seen unel­man­sa vas­toin mie­li­val­tai­sia to­dennäköi­syyk­siä. Lan­gen­nut su­per­mies (Ju­de Law) tar­joaa mie­hel­le us­kot­ta­van var­jon.
Her­kul­li­sen haa­voit­tu­vai­nen aja­tus­leik­ki ot­taa epätäy­del­li­sek­si luo­ki­tel­lun san­ka­rin ja täy­del­li­sek­si ole­te­tun, mut­ta jo rähmäl­leen heittäy­ty­neen va­lioyk­silön kes­kiöönsä. Ta­ri­na luon­non­va­lin­nas­ta, gee­nien ry­my­tap­pios­ta elämän epä­to­dennäköis­ten sat­tu­mien edessä ja ih­mi­sistä DNA:n­sa ympä­rillä tar­joaa ko­sol­ti poh­dit­ta­vaa ai­hees­taan. Tyy­li­puh­taan es­see­muo­toi­nen tut­kiel­ma toi­mii viih­dyttävänä tie­tei­se­lo­ku­va­na ja ek­sis­ten­tia­lis­ti­se­na aja­tus­leik­kinä, jos­sa la­mar­cia­lai­nen vim­ma saa kuin saa­kin nis­ka­len­kin da­rwi­nis­ta ja ki­rah­vin kau­lan ku­rot­ta­maan koh­ti täh­tiä. Yh­den su­ku­pol­ven sisällä to­ki.
Näin ko­ro­nan (toi­vot­ta­vas­ti) jäl­ki­mai­nin­geis­sa elo­ku­van kah­tia­ja­kau­tu­nut yh­teis­kun­ta ot­taa kai­ku­ja ro­ko­tet­tu­jen ja ro­kot­ta­mat­to­mien eri­lai­ses­ta koh­te­lus­ta. Elo­ku­vas­sa ava­ruu­teen ha­lu­taan lä­hettää mah­dol­li­sim­man ter­veitä va­lioyk­silöitä, mut­ta ny­kypäivänä pää­sy yö­ker­hoon tai kei­kal­le voi ol­la kiin­ni ro­ko­tus-s­ta­tuk­ses­ta — ja vieläpä oi­kean ro­kot­teen saa­mi­ses­ta ku­ten Bru­ce Sp­rings­tee­nin NYC:n keik­ka osoit­ti. Ko­vin pak­su­ja yhtäläi­syys­merk­kejä näi­den kah­den vä­lil­le ei to­ki kan­na­ta vetää, mut­ta ta­ri­nas­sa on pait­si jo­ta­kin hy­vin fun­da­men­taa­lia myös aja­ton­ta.
E­lo­ku­van ni­mi on se­kin ta­ri­nal­leen pas­se­li: Gua­nii­ni, Ty­mii­ni, Ty­mii­ni, Ade­nii­ni, Sy­to­sii­ni ja Ade­nii­ni ovat kaik­ki DNA:n emäk­siä ja elämän ra­ken­nus­pa­li­koi­ta.

Kuva

Hyvä kuva on vakaa ja miellyttävän jäsentynyt vaikka jälki jääkin pehmeäksi. Vuoron perään sinertävä ja kellertävä väripaletti löytää hyvän taskun futuristisen ja luonnollisen välimaastosta menemättä kikkailevan ärsyttäväksi.

Ääni

Seesteinen ääniraita luo minimalistisen tiukasti kontrolloidun miljöön, jossa musiikista huolimatta jokainen sana tuntuu esiintyvän kuin tyhjiössä.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia (11 min.), moka (1 min.) ja hyvä sarja koosteita elokuvasta ja geeniteknologiasta (44 min.). Kyseessä on saksalainen julkaisu alkuperäisellä englanninkielisellä ääniraidalla ja tekstityksellä. Suomenkielistä tekstitystä levyltä ei löydy. (IJ)
19/07/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy