Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Unbreakable - Särkymätön

Unbreakable 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: PCM5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 101959EAN: 8717418157661

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sar­ja­ku­va­san­ka­rei­hin poh­jau­tu­vat elo­ku­vat eivät kuu­los­ta lu­paa­vil­ta.

Sar­ja­ku­va­san­ka­rei­hin poh­jau­tu­vat elo­ku­vat eivät kuu­los­ta lu­paa­vil­ta. M. Night Sha­ma­lyan me­nee roh­keas­ti pi­temmäl­le ja so­vel­taa kais­tapäi­siä su­per­san­ka­ri­teo­rioi­ta ar­kielämään. Unb­rea­kab­le – Sär­kymätön on ar­vo­kas lisä ”­ko­dik­kaan kau­hun” la­ji­tyyp­piin.
S­ha­ma­lya­nin fil­mi­silmästä va­kuut­taa uu­des­taan. On­nis­tu­nut Kuu­des ais­ti pa­ni aa­vis­ta­maan, et­tei lys­ti tähän lo­pu. Uu­tuu­den­kin ta­ka­na on vä­li­neensä hal­lit­se­va ja oman tyy­linsä löytä­nyt tun­nel­mien tai­ta­ja. Ta­ri­nas­ta taas: hölmöhän ei ole se, jo­ka nar­raa…
Oh­jaa­ja kat­se­lee maail­maa toi­sin kuin val­tao­sa Hol­lywoo­din am­mat­ti­lai­sis­ta. Sär­kymätönkään ei juu­ri tur­vau­du toi­min­taan tai räjäh­dyk­siin. Sha­ma­lyan on pa­ra­nor­maa­lien viih­dejännä­rei­den Berg­man, jon­ka hah­mot liik­ku­vat kuin unes­sa ja pu­hu­vat tois­ten­sa ohi. Jouk­ko­koh­tauk­sia ei tar­vi­ta: yh­den tai kah­den näyt­te­lijän läsnäo­lo riittää, kun ka­me­ra kul­kee kuin aja­tus.
Il­mai­suaan yhä as­keet­ti­sem­mak­si rii­su­va Bru­ce Wil­lis esittää Da­vid-ni­mistä tur­va­miestä, jo­ka sel­viy­tyy ai­noa­na hen­kiin jää­neenä ju­naon­net­to­muu­des­ta. Ta­pah­tu­ma herättää mie­hen ih­met­te­lemään koh­ta­loaan ja kääntää kuo­leu­tu­neen per­he-elämän­kin uu­del­le ural­le.
Ko­di­kas­ta kau­hua
O­ma­laa­tui­nen sar­ja­ku­va­gal­le­ris­ti Eli­jah (Sa­muel L. Jack­son) kiin­nos­tuu ta­pauk­ses­ta. Sar­jisf­riik­ki et­sii Da­vi­dis­ta sie­lun­vel­jeä ja ha­luaa aut­taa häntä löytämään it­sensä ja kut­su­muk­sen­sa. Kel­paa­ko Da­vid su­per­san­ka­rien seu­raan? Ja mikä on hä­nen Akil­leen kan­tapäänsä?
Sär­kymätön ja Kuu­des ais­ti ovat vii­me vuo­sien ”­hi­taim­pia” ame­rik­ka­lais­fil­mejä. Koh­tauk­sis­ta ei ole kii­re min­nekään. Pie­net asiat saa­vat ar­vaa­mat­to­man mer­ki­tyk­sen. Sha­ma­lyan ei vuo­rot­te­le to­tu­tus­ti jän­ni­tystä ja pur­kauk­sia. Hän la­taa odo­tuk­sia jak­son toi­sen­sa pääl­le, kun­nes kup­pi vuo­taa kuin pa­kos­ta. Asial­la on var­tee­no­tet­ta­va elo­ku­van­luo­ja, kun­non ”au­teur”, jo­ka ir­rot­taa va­li­tus­ta ve­si­tee­mas­ta dra­ma­tiik­kaa mit­ta­kaa­val­la ui­ma-al­taas­ta kyy­ne­liin.
S­ha­ma­lyan on toi­mi­nut myös elo­ku­van­sa kä­si­kir­joit­ta­ja­na ja tuot­ta­ja­na. Ku­ten Kuu­des ais­ti, myös Sär­kymätön tut­kii per­heen sisäistä dy­na­miik­kaa. Jo­ka ei piit­taa ta­ri­noi­den tai­pu­muk­ses­ta mys­ti­syy­teen, jou­tuu myöntämään, että ar­jen tark­kaa­ja­na Sha­ma­lyan on selvänä­kijä. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa seitsemän poistettua kohtausta (peräti 27 min), 14 min mainosdokumentti ja traileri. Vista Series DVD (R1) -versio on puolestaan kahdella levyllä ja sisältää DTS-raidan, dokumentin supersankarisarjakuvista, storyboard-vertailun ja Alex Rossin piirroksia. (PS)
11/11/2009
11/11/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy