Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

What We Do in the Shadows

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: Unison Films 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Unison Films) ellei toisin mainita.

Elokuva

Night Vi­sions 3014 –­fes­ti­vaa­lin odo­te­tuim­pia uu­tuuk­sia on uu­si­see­lan­ti­lai­nen What We Do in the Sha­dows.

Night Vi­sions 3014 –­fes­ti­vaa­lin odo­te­tuim­pia uu­tuuk­sia on uu­si­see­lan­ti­lai­nen What We Do in the Sha­dows. Hu­pai­san Flight of the Conc­hords –­te­le­vi­sio­sar­jan te­kijä­ryhmän täys­pitkä esittää do­ku­men­tin ta­voin vam­pyy­ri­kom­muu­nin yöelämää. Elo­ku­va on kerän­nyt pal­kin­to­ja mo­nil­la un­derg­round-fes­ti­vaa­leil­la maail­man eri lai­doil­la.
Tyy­lillä va­lais­tu ja la­vas­tet­tu mu­ka­ment­ti on­nis­tuu haas­ta­vas­sa ai­hees­saan muu­ten­kin kuin hu­mo­ris­til­ta osil­taan, se on sisällöltään rei­lus­ti in­for­ma­tii­vi­sem­pi kuin mo­ni tyhjänpäiväi­sen ai­heen ympä­ril­le koot­tu do­ku­ment­ti. Elo­ku­va yh­dis­te­lee van­ho­ja vam­pyy­rik­li­seitä mo­der­nin ajan ta­val­li­siin ar­kion­gel­miin, ai­heut­taen hu­pai­sia yh­teentörmäyk­siä – näyttäen sym­paat­ti­sen ta­hat­to­mal­ta. Sa­ma­nai­kai­ses­ti se nau­raa tuo­reel­le vam­pyy­ri­buu­mil­le päin näköä.
Je­mai­ne Cle­men­tin ja Tai­ka Wa­hi­hin kät­ten työ, What We Do in the Sha­dows on tap­pa­van haus­ka niin ideal­taan kuin to­teu­tuk­sel­taan­kin. Se jat­kaa la­ko­ni­sen, kui­van huu­mo­rin pe­rin­nettä, jon­ka te­kijänsä toi­vat esiin jo me­nes­tys­sar­jas­saan. Run­ko koos­tuu haas­tat­te­lupät­kistä, jois­sa ku­kin kom­muu­nin jä­se­nistä, Vla­dis­lav, Via­go, Dea­con ja van­ha hil­jai­nen Pe­tyr, avaa ka­me­ra­ryhmäl­le oman his­to­rian­sa. Ku­ten do­ku­men­teis­sa­kin, lisänä haas­ta­tel­laan lä­hi­pii­riä, pu­re­taan ryhmä­dy­na­miik­kaa ja täy­tetään vä­lejä ku­va­ma­te­riaa­lil­la. Juh­lapäi­vinä, tai –öinä, pois­tu­taan Wel­ling­to­nin ra­vin­to­la­maail­maan tois­ten elä­vien kuol­lei­den sekä ta­van ka­dun­mies­ten se­kaan. Uu­det tu­lok­kaat sekä muut kau­pun­gin ryh­mit­tymät pitävät mie­len­kiin­non yllä. (E­si­tyk­set: Ki­no­pa­lat­si 1 ke 29.10. klo 16:00 ja Ki­no­pa­lat­si 1 la 1.11. klo 20:45) (VA)
28/10/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy