Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

A Time to Kill

A Time to Kill – on aika tappaa 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 1996Kesto: 149 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

John Gris­ha­min esi­kois­ro­maa­nin vä­kevä fil­ma­ti­soin­ti seu­raa kat­ti­lan kie­hu­mis­ta Yh­dys­val­to­jen Etelässä, missä 10-­vuo­tiaan mus­tan pik­ku­tytön ko­va koh­ta­lo kaa­taa ben­saa pin­nan al­la ky­tevän ro­tu­vi­han pääl­le.

John Gris­ha­min esi­kois­ro­maa­nin vä­kevä fil­ma­ti­soin­ti seu­raa kat­ti­lan kie­hu­mis­ta Yh­dys­val­to­jen Etelässä, missä 10-vuo­tiaan mus­tan pik­ku­tytön ko­va koh­ta­lo kaa­taa ben­saa pin­nan al­la ky­tevän ro­tu­vi­han pääl­le.
Pitkä, mut­ta ko­mean na­pa­kas­ti näy­tel­ty ta­ri­na koet­te­lee oman kä­den oi­keut­ta ra­kas­ta­van isän ja yhtä­lail­la hir­mu­te­koi­hin tai­pu­van val­koi­sen ros­kaväen kaut­ta. Vaa­ka­kup­pia ase­tel­laan oi­keu­des­sa, missä per­heen isän (Sa­muel L. Jack­son) elämä on syyttäjän (Ke­vin Spa­cey) ja per­sau­ki­sen la­ki­mie­hen (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) va­ras­sa. Do­nald Sut­her­lan­din tässä esittämän, kun­nian ken­tiltä ai­kaa sit­ten ti­pah­ta­neen van­han la­ki­mie­hen sa­noin oi­keus voit­taa kum­pi sit­ten ju­tun voit­taa­kaan — ja tämä te­kee elo­ku­van ase­tel­mas­ta en­tistä kieh­to­vam­man.
E­lo­ku­va on myön­nettäväs­ti las­kel­moi­va ja mo­net sen kään­teistä voi mieltää kli­seik­si, mut­ta aka­tee­mi­sen aja­tus­lei­kin si­jaan ta­ri­na mais­tuu is­kevältä elämältä. Kii­tos tästä kuu­luu pait­si näppäräl­le kä­si­kir­joi­tuk­sel­le myös, ja ehkä en­nen kaik­kea, ta­ri­nan tai­dok­kaal­le kul­je­tuk­sel­le ja upeil­le näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sil­le. Sa­muel L. Jak­son on mies omas­sa roo­lis­saan ja sa­maa voi sa­noa myös Matt­hew Mc­Co­naug­heystä, jo­ka va­kuut­taa tässä ai­van sa­mas­sa mää­rin kuin vuo­sia myö­hem­min il­mes­ty­neessä hie­man sa­man­hen­ki­sessä tril­le­rissä "Lin­coln Lawyer".
Yk­si elo­ku­van kan­ta­vis­ta voi­mis­ta on sen ky­ky ase­tel­la na­pa­kas­ti kak­si ka­peaa näkö­kul­maa vas­tak­kain ja näyttää tästä lä­hes vääjäämättömäs­ti käyn­nis­tyvä vä­ki­val­lan ket­ju, jo­ka tun­tuu lo­pul­ta pe­lot­ta­van us­kot­ta­val­ta. Kak­si­ja­koi­sel­le elo­ku­val­le osu­vas­ti kun ta­ri­nan lop­pu­pis­te jättää epäi­lyk­siä. Mc­Co­naug­hey saa kos­ket­ta­van pa­la­van lop­pu­pu­heen­vuo­ron ja ly­hyellä epi­lo­gil­la luo­daan us­koa pa­rem­paan tu­le­vai­suu­teen, mut­ta sa­mal­la jää kal­va­va epäi­lys siitä, että vä­ki­val­lan ket­ju ei pää­tykään tähän. Ta­pah­tu­ma­ket­jun ai­ka­na sy­ty­te­tyt roi­hut ja oman kä­den oi­keu­teen kan­nus­ta­va en­nak­ko­ta­paus eivät ni­mittäin saa tässä sel­lais­ta lop­pu­si­neet­tiä, että elo­ku­van hah­mo­jen voi­si ku­vi­tel­la nuk­ku­van yönsä hy­vin. Ja sa­ma ha­vain­to tun­tuu tois­tu­van myös oi­keas­sa elämässä ai­na ai­ka ajoin maail­man uu­ti­sia seu­ra­tes­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Virheettömän komeasti luotu audiovisuaalinen kuosi vetää vaivatta mukaansa tuskanhien ja viskin kevyesti marinoimaan tarinaan. Oikeall kuvasuhteella armoitettu kuva on myös kiitettävän terävä, ja ääniraita roikkuu hahmojensa jokaisessa vuorosanassa kuin peläten ulkona kasaantuvaa väkijoukkoa. (IJ)
08/06/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy