Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 206893EAN: 7332431994300

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

In­dia­na Jo­nes pa­laa mil­tei 20 vuot­ta edel­li­sen seik­kai­lun jäl­keen yhtä not­kea­na ja let­kau­tus­val­mii­na kuin vii­me nä­kemällä.

In­dia­na Jo­nes pa­laa mil­tei 20 vuot­ta edel­li­sen seik­kai­lun jäl­keen yhtä not­kea­na ja let­kau­tus­val­mii­na kuin vii­me nä­kemällä. Vuo­si on 1957 ja ark­ki­vas­tus­ta­ja nat­sit ovat ka­don­neet his­to­rian to­muun, mut­ta ti­lal­la ovat yhtä tai­kaus­koi­set ja keräi­ly­hi­moi­set kom­mu­nis­tia­gen­tit. Nyt jäl­ji­tetään kil­van myyt­tistä kris­tal­li­kal­lon val­ta­kun­taa, jo­ka kät­kee lu­pauk­sen yli­luon­nol­li­sis­ta voi­mis­ta.
Al­ku­peräis­ten elo­ku­vien et­si­mi­sen ilo ja ren­to huu­mo­ri ovat siir­ty­neet uu­teen seik­kai­luun hy­vin, ja mu­kaan on myös on­nis­tut­tu luo­maan al­ku­peräis­ten hen­gessä hy­vin toi­mi­via uu­sia toi­min­ta­jak­so­ja, jois­ta int­ro­jak­so on pait­si räjähtä­vin myös haus­kin. Sa­mal­la on siir­ryt­ty as­kel fan­ta­sias­ta sci­fiin, vaik­ka ra­ja lie­nee­kin tässä vielä häi­lyvä.
E­lo­ku­va vas­taa ko­viin odo­tuk­siin kii­tettäväs­ti, vaik­ka ei aiem­pia osia ylitäkään. Ta­ri­na avau­tuu jän­nittäväs­ti, ja so­pi­vas­ti vaih­toeh­to­ja ja yllä­tyk­siä tar­joil­len, mut­ta it­se sa­lai­sia kan­sioi­ta lai­naa­va — ja pai­koin per­he­seik­kai­lua lä­hes­tyvä — lop­pu tun­tuu hie­noi­sel­ta pet­ty­myk­seltä. Sa­moin venäläi­set tun­tu­vat ai­na­kin näin en­si­koh­taa­mi­sel­la vielä ko­vin köy­hiltä vas­tus­ta­jil­ta pa­huu­den täy­del­listä ruu­miil­lis­tu­maa edus­ta­nei­siin nat­sei­hin ver­rat­tu­na. Jää näistä puut­teis­ta joh­tuen ni­pin na­pin neljästä täh­destä.

Kuva & ääni

Kyseessä on kiistatta yksi vuoden merkkijulkaisuista, joten ei ole yllätys, että niin kuva kuin äänikin ovat teknisesti korkeatasoisia. Indylle ominaiseen patinapaahtoon sävytetty kuva on kauttaaltaan virheettömän levollinen ja miellyttävän terävä, joskin aivan viimeisin terä erottelevuudesta jää monin paikoin yllättäen puuttumaan. Ilmiö johtuu osaltaan vaalean pään hienoisesta ylivirittämisestä, minkä johdosta kuva myös on poikkeuksellisesti milteipä parhaimmillaan tummemmissa otoksissa. Vauhdikkaan seikkailuhenkistä ääniraitaa on elävöitetty moninaisten suunnattujen tehosteiden ja tutun teemamusiikin varioinnin kautta. Subbari tosin pääsee verrattain helpolla elokuvaa edeltävän uuden THX-trailerin jälkeen.

Ekstrat

Tupla-Blu-Ray. Ekstroista löytyy elokuvalevylle pakattuna dokumentti esituotannosta (12 min.), hyvä dokumentti Indyn paluun valmisteluista (18 min.), kaksi traileria tilaäänin ja maino interaktiivinen aikajana, joka linkittää yhteen elokuvan kohtauksia, todella lyhyitä making of -pätkiä (3 min.) ja tarinan sivuaman historian taustoja (faktaruutuja ja yhteensä n. 75 sekunttia filmiaineistoa mm. Eisenhoverin animoitu kampanjamainos ja autenttista kuvaa vuoden 55 ydinkokeesta). Varsinaiselta ekstralevyltä löytyy kattava making of (81 min.), kolme testivisualisointia (14 min.), kuvagalleria ja dokumentit meikkauksesta (6 min.), kristallikalloista (10 min.), rekvisiitasta (10 min.), tehosteista (23 min.) ja jälkituotannosta (13 min.). Lisäksi mukana on tekijöiden videolopputeksteistä käyvä lyhyt videokollaasi (4 min.). Aikajanan lyhyitä videopätkiä luukuunottamatta ekstrat tarjoillaan HD-muodossa suomenkielisen tekstityksen kera. (IJ)
04/11/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy