Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Doctor Strange

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Toh­to­ri Step­hen St­ran­ge us­koo yli­ver­tai­suu­teen­sa lää­ke­tie­teen sa­ral­la.

Toh­to­ri Step­hen St­ran­ge (Be­ne­dict Cum­ber­batch) us­koo yli­ver­tai­suu­teen­sa lää­ke­tie­teen sa­ral­la. Nar­sis­ti­sen ki­rur­gi­mes­ta­rin esi­tel­tyä al­kuun hui­keat ih­mi­sen­sak­si­mis­tai­de­temp­pun­sa, vis­kaa vii­mei­nen temp­pu mie­hen it­sensä sai­raa­lan la­ve­til­le. It­seai­heu­te­tus­sa lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa syn­ty­nei­den vam­mo­jen pa­ran­tu­mat­to­muu­des­ta toh­to­ri St­ran­ge keh­taa vielä syyttää ope­roi­vaa ki­rur­gi­kol­le­gaa.
Var­sin pi­kai­ses­ti käy selväk­si, et­tei mo­der­ni län­si­mai­nen lää­ke­tie­de ky­ke­ne toh­to­ri St­ran­gea työ­kun­toon par­si­maan. On ai­ka nöyr­tyä. St­ran­ge kuu­lee mys­ti­sestä itä­mai­ses­ta hoi­to­kei­nos­ta, opis­ta tai pai­kas­ta ni­meltään Ka­mar-Taj. En­ti­nen po­ti­las va­roit­te­lee me­to­din haas­teis­ta, so­pi­mat­to­muu­des­ta it­sepäi­sil­le yk­silöil­le. Päätök­sensä teh­nyttä le­ku­ria kun vaan ei pysäytä enää mikään.
Ne­pa­li­lai­nen hen­kis­ty­mis­sisäop­pi­lai­tos ot­taa toh­to­ri St­ran­gen vas­taan yllättävällä lämmöllä, vas­taväit­teittä. Pu­tiik­kia hal­lin­noi­va mes­ta­ri En­ti­nen (Til­da Swin­ton) pai­not­taa sisäi­sen val­miu­den mer­ki­tystä. Ku­ten elo­ku­van ker­ron­ta­mal­le­ja tun­te­van olet­taa so­pii, toh­to­ri St­ran­ge op­pii läk­synsä poik­keuk­sel­li­sen no­peas­ti. Läk­syjä teh­dessä sel­viää myös, et­tei pa­ran­tu­mi­nen saa­vu mak­sut­ta. Va­luut­taa ei to­ki jäl­kikä­teen enää pyy­detä, las­ku näyttäy­tyy maa­gi­sis­sa muo­dois­sa. Hen­kis­ty­mis­kes­kus on­kin port­ti tais­te­luun nä­kymättömän voi­mia vas­taan.
Mar­ve­lin sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­va Doc­tor St­ran­ge aset­taa vas­tak­kain puh­taa­seen tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­van tie­teen sekä hen­ki­maail­man us­ko­muk­set, maa­gi­set voi­mat. Kes­ki­pis­tee­seen si­joi­te­taan vah­vas­ti lei­rinsä osoit­ta­nut, kär­jis­te­tyn är­syttävä toh­to­ri St­ran­ge. Elo­ku­va näyttää nok­ke­las­ti, kuin­ka it­sepäi­sin­kin meistä on val­mis luo­pu­maan pe­riaat­teis­taan, oman ter­vey­den, omien int­res­sien oles­sa vaa­ka­ku­pis­sa. Toh­to­ri St­ran­ge esi­tetään te­hok­kaan ka­ri­ka­tyy­ri­senä.
Su­per­san­ka­rie­lo­ku­vak­si poik­keuk­sel­li­sen laa­duk­kaas­ti va­li­koi­tu­jen näyt­te­lijöi­den täh­dittämä fil­ma­ti­soin­ti saa en­si-il­tan­sa 26.10.2016. (VA)
02/11/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy