Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Da Vinci -koodi - Extended Cut

The Da Vinci Code 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: SPHE NordicKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 202706EAN: 5051160193410

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Da Vin­ci -­koo­di kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin his­to­riaan mer­kittävänä il­miönä.

Da Vin­ci -koo­di kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin his­to­riaan mer­kittävänä il­miönä. Al­ku­peräi­nen Dan Brow­nin ro­maa­ni oli kir­joi­tet­tu kuin Alis­tair Mac­lea­nin kuo­lin­vuo­teel­la, mut­ta it­se idea oli niin lyömätön (to­ki voh­kit­tu), että krii­tik­ko voi vain huo­kail­la ihas­tuk­ses­ta.
Ka­to­li­sen kir­kon jär­jes­telmäl­li­nen nai­sen alis­ta­mi­nen vai­kut­taa vah­vas­ti ko­ko län­si­mai­seen yh­teis­kun­taan. Sa­maa ta­pai­li­vat jo Ni­ko Ka­zant­sa­kis, Stan­ley Kub­rick ja jo­pa ank­ka­piirtäjä Don Ro­sa. Yleensä ros­ka­kir­jal­li­suus myydään so­vi­nis­ti­mie­hil­le tai yk­sin­ker­tai­sil­le hu­pa­koil­le. Nyt tämän lu­ki­vat kaik­ki.
Kir­ja oli kir­joi­tet­tu kuin suo­raan elo­ku­van kä­si­kir­joi­tus­ta var­ten. Tämän vuok­si laa­tu­viih­dettä ural­laan oh­jan­neen Ron Howar­din oli­si pitä­nyt ke­pittää al­ku­peräis­teos. Toi­sin kui­ten­kin kä­vi, sillä kir­jan lu­ke­nut ei enää ih­met­te­le sym­bo­lien taus­to­ja, eipä kai edes pää­piir­teet tun­te­va.
Kol­me täh­teä täl­le an­ta­nee vain kat­so­ja, jo­ka on täy­sin tietämätön ko­ko asias­ta. Lo­pul­ta il­miön par­haak­si tuo­tok­sek­si jää WSOY:n jul­kai­se­ma ku­vi­tet­tu pai­nos, jo­ka näyttää kaik­ki vuo­si­sa­to­jen ajan kult­tuu­ria ja sen pii­lo­mer­ki­tyk­siä ku­vaa­vat al­ku­peräi­set ra­ken­nuk­set, miljööt, mui­nais­muis­tot ja tai­de­teok­set. Pi­den­net­ty DVD-ver­sio sisältää yli 25 mi­nuut­tia teat­te­ris­sa nä­kemättö­miä koh­tauk­sia.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 2+5+7+7+18+16+7+25+12+5+3 min. dokumentit. (PS)

Tekijät

Ohjaaja: Ron Howard
Pääosissa: Tom Hanks
Tarina: Akiva Goldsman Dan Brown
Kuvaus: Salvatore Totino
Musiikki: Hans Zimmer
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy