Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

The Giver

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140573200

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Fi­lo­so­fi­nen tu­le­vai­suu­den­fan­ta­sia yh­teis­kun­nas­ta, jos­sa so­ta ja rak­kaus on kar­koi­tet­tu tun­ne­tun maail­man ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le.

Fi­lo­so­fi­nen tu­le­vai­suu­den­fan­ta­sia yh­teis­kun­nas­ta, jos­sa so­ta ja rak­kaus on kar­koi­tet­tu tun­ne­tun maail­man ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le. Kont­rol­loi­tu maail­ma on täy­del­li­nen: mau­ton, ha­ju­ton, ta­sa­ver­tai­nen ja me­kaa­ni­sen ek­sak­ti. Tar­joil­tu ta­sa­pak­su elämä riittää useim­mil­le, mut­ta ei enää yh­del­le po­jal­le, jol­le on va­lit­tu ih­mis­kun­nan sa­la­tun men­nei­syy­den vaa­li­jan roo­li.
E­lo­ku­va vi­rittää maail­man­sa te­hok­kaas­ti ja aset­taa eri­koi­sen pe­li­lau­dan, jol­la eliit­ti tietää ja nä­kee kai­ken pait­si men­nei­syy­den. Men­nei­syys on va­rat­tu yh­del­le kir­jas­ton­hoi­ta­jal­le, jon­ka ras­kas taak­ka tu­lee muil­ta evä­tyn va­leh­te­lu­ky­vyn ke­ra. Elo­ku­va pomp­pii vet­reäs­ti ympä­ri fi­lo­so­fis­ta häk­kiään, mut­ta ei ai­van on­nis­tu ir­rot­ta­maan me­hiläi­syh­teis­kun­nas­taan tuo­ret­ta dra­ma­tiik­kaa. Pum­pu­lin peh­meä aja­tus­leik­ki käy lä­pi sar­jan il­mei­sem­piä di­le­mo­ja, mut­ta ei tun­nu pää­sevän niitä pi­demmäl­le.
Lois Low­ryn sa­man­ni­mi­seen nuor­ten­kir­jaan (1993) poh­jau­tu­va ta­ri­na on viih­dyttävä, mut­ta lo­pul­ta tus­kin oma­peräi­nen. Ta­ri­nan pu­nai­nen lan­ka on sci­fin pe­rus­kau­raa ja vi­suaa­li­se­na te­ho­kei­no­na käy­tet­ty vä­ri­kik­ka on se­kin tut­tu vuo­sien ta­kai­ses­ta Plea­sent­vil­lestä, jos­sa sitä myös osat­tiin käyttää pa­rem­min. Elo­ku­van päättävä kup­lan puh­kai­su mais­tuu se­kin enemmän hel­pol­ta si­nee­tiltä kuin saa­vu­tuk­sel­ta tai re­ve­laa­tiol­ta. Ko­ko­nai­suus on kui­ten­kin kai­kes­sa viat­to­muu­des­saan hel­lyttävä. Kir­ja­sar­jas­sa on il­mes­ty­nyt kol­me jat­ko-o­saa.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva on terävä ja hallitun huoliteltu jo alun mustavalkojaksossa, ja värin astuttua mukaan myös luontevan värikylläinen. Harmillisesti Pleasentville-kikka tuntuu puolivillaisesti toteutetulta kopioinnilta, ja myös iskeviksi tarkoitetut välähdykset ihmiskunnan sodista tuntuvat koulutv-tason helpoilta dramatisoinneilta. Hyvä hillitty äänimaailma, jossa myös musiikkiraita toimii mukavasti.

Ekstrat

Ekstroissa pidennetty kohtaus (9 min.) ja koosteet vuosien takaisesta käsikirjoituksen lukussessiosta (40 min.), elokuvan synnystä (22 min.), tunnusmusiikista (3 min.), kirjailijan mietteistä (4 min.) ja tekijöiden kyselytunnista (36 min.). (IJ)
13/08/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy