Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Terminator Genisys - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112723514

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­des Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va ha­kee juu­riaan aiem­mis­ta epi­so­deis­ta, joi­den paa­lut­ta­mien vai­hei­den vä­liin on on­nis­tut­tu luo­maan var­sin viih­dyttävä ja ver­rat­tain sel­kopäi­nen ai­ka­ja­na­seik­kai­lu.

Vii­des Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va ha­kee juu­riaan aiem­mis­ta epi­so­deis­ta, joi­den paa­lut­ta­mien vai­hei­den vä­liin on on­nis­tut­tu luo­maan var­sin viih­dyttävä ja ver­rat­tain sel­kopäi­nen ai­ka­ja­na­seik­kai­lu. Elo­ku­van po­ke­ri­naa­ma pitää mai­nios­ti ja juo­ni kestää kai­ken höyk­kyy­tyk­sen asial­li­ses­ti, mut­ta en­simmäi­sen kah­den elo­ku­van ve­roi­ses­ta synkästä tie­teis­sa­dus­ta ei sil­ti pu­hu­ta.
Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger te­kee hyvän roo­lin, jo­ka on ilah­dut­ta­van pal­jon lä­hempänä al­ku­peräistä ter­mi­na­to­ria kuin kol­man­nen elo­ku­van sir­kus­ta. Tie­tei­se­lo­ku­vien jo­ka­pai­kan höyläk­si heittäy­tymässä ole­va Ja­son Clar­ke sel­viää pas­se­lin dua­lis­ti­ses­ti John Con­no­rin roo­lis­ta, vaik­ka oli­sin va­lin­nan suo­nut osu­van toi­sen näyt­te­lijän koh­dal­le. Yhtä lail­la hyvät kes­ki­lin­jan suo­ri­tuk­set te­kevät myös Emi­lia Clar­ke Sa­ra­hi­na ja Jai Court­ney Ree­senä. Uu­det näyt­te­lijät eivät ai­van tun­nu elävän aiem­min esi­tel­ty­jen esi­ku­vien­sa ta­sol­le, mut­ta kan­ta­vat tästä huo­li­mat­ta viit­tan­sa hy­vin. Poik­keuk­sen te­kee J. K. Sim­mons, jo­ka su­lah­taa et­sivän roo­liin­sa niin hy­vin, että mie­hen voi jo­pa ku­vi­tel­la en­simmäi­sen elo­ku­van po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin.
En­si­reak­tio elo­ku­vas­ta on lä­hes väistämättä tyr­mis­ty­mi­nen, mut­ta jos tri­pil­le an­taa mah­dol­li­suu­den on ku­jan­juok­sun imu hyvä. Nyt toi­sel­la kat­se­lu­ker­ral­la elo­ku­van nuu­de­li­vyyh­distä saa hyvän ot­teen, eivätkä aiem­pien elo­ku­vien pie­net lai­nat enää tun­nu niin suo­ras­ti ryöstö­ka­las­tuk­sel­ta. Lop­pu­tu­los on pas­se­li tie­teis­ry­minä, jo­ka kaiut­taa mauk­kaas­ti niitä vau-fii­lik­siä, joi­ta en­simmäi­set kak­si elo­ku­vaa herät­tivät. Jos pa­ri vuo­si­kym­mentä unoh­tuu het­kek­si lef­fa­li­pun tai le­vyn hin­nal­la on se jo hyvä suo­ri­tus.

Kuva & ääni

Jälkikäteen kolmanteen ulottuvuuteen puhallettu 3D-kuva on nyt kotiteatterissa valtavan paljon skarpimpi ja kirkkaampi kuin teatterissa, missä jälki jäi kaikkien raatilaisten mielestä yllättävän suttuiseksi. Keinotekoisesti luotu tilavaikutelma on hyvä, mutta ei täysin vakuuttava: kiiltokuvapino on levitetty uskottavasti tilaan, mutta kokonaisuus ei aivan käy luonnollisesta. Muutoin kuva on vakaa, värikylläinen, passelin synkkä ja aina täynnä monenmoista efektiä ja virikettä, kuten odottaa sopiikin. Myös ääniraita on mukavan tiiviisti mukana tapahtumissa.

Ekstrat

3D-version sisältävä elokuvalevy on ekstraton, mutta boksista niin ikään löytyvälle 2D-version levylle on taltioitu koosteet näyttelijävalinnoista (16 min.), kuvauspaikoista (25 min.) ja erikoistehosteista (15 min.). Ekstrat on tekstitetty suomeksi. (IJ)
26/01/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy