Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Dredd 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044356564

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Syl­ves­ter Stal­lo­ne flop­pa­si 1995 pa­has­ti tuo­ma­ri Dred­dillään.

Syl­ves­ter Stal­lo­ne flop­pa­si 1995 pa­has­ti tuo­ma­ri Dred­dillään. Ke­hi­tys on ke­hit­ty­nyt, mut­ta eipä lop­pu­tu­los ole juu­ri 3D-mah­dol­li­suut­ta pa­rem­pi.
Sar­ja­ku­vis­ta muo­ka­tut elo­ku­va­so­vel­luk­set ovat vai­kei­ta to­teut­taa, kos­ka sar­ja­ku­van ryt­miik­ka hyö­dyntää ruu­tu­jen vä­lejä, jol­loin il­miö on hie­man sa­man­lai­nen kuin ro­maa­nis­sa. Ih­mi­nen kat­soo, mut­ta luo tun­nel­man omas­sa päässään. Ny­kye­lo­ku­va ei täl­lai­sia viet­te­lyk­siä juu­ri tar­joa, vaan au­dio­vi­suaa­li­nen ryöpsäh­dys tun­kee pääl­le kuin mu­ta­vyö­ry. Dredd ei sinänsä ole pa­hin mah­dol­li­nen esi­merk­ki, sillä kat­so­jan an­ne­taan perä­ti nähdä, mitä oi­kein ta­pah­tuu. Kai­ken lisäk­si 3D on to­teu­tet­tu mal­til­la, ja il­mai­su­kei­no aut­taa pal­jon lop­pu­tu­los­ta.
Jo­tain kui­ten­kin puut­tuu. Oi­keaa tun­nel­maa ei saa­da ai­kaan, kos­ka apo­ka­lyp­tistä suur­kau­pun­kiah­dis­tus­ta on vi­ri­tel­ty jo tur­han mon­ta ker­taa. Sy­vemmäl­le on vai­kea mennä.
Jud­ge Dredd -ta­ri­noi­den suo­la on li­ki mus­tan huum­rin as­teel­le vi­ri­tet­ty tu­le­vai­suu­den Dir­ty Har­ry –­la­ko­nia, jos­sa yk­si po­lii­si voi toi­mia sa­mal­la tut­ki­ja­na, tuo­ma­ri­na ja tuo­mion täyttäjänä. Nyt tämä ar­mo­ton me­no kään­tyy pelkäk­si keh­nok­si dia­lo­gik­si. Ko­vin pal­jon uut­ta ei kek­sitä. Har­min paik­ka, sillä myön­tei­siä, edellä jo mai­nit­tu­ja, ele­ment­tejä­kin oli tar­jol­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita kaikissa versioissa. Mukana on myös 2D-laitos. Mukana ei ole DVD-versiota, joka on myynnissä omalla levyllään. Myös se tarjoaa tarkkaa toistoa, mutta BD on toki selkeästi parempi. Ei ekstroja. (PS)
30/01/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy