Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Trash

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083041991

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­me kaa­to­pai­kal­ta elan­ton­sa et­sivää bra­si­lia­lais­poi­kaa löytää tiensä kor­rup­toi­tu­nei­den po­lii­sien tiel­le.

Kol­me kaa­to­pai­kal­ta elan­ton­sa et­sivää bra­si­lia­lais­poi­kaa löytää tiensä kor­rup­toi­tu­nei­den po­lii­sien tiel­le. Oman neu­vok­kuu­den ja kah­den avus­tus­työn­te­kijän (Mar­tin Sheen ja Roo­ney Ma­ra) avus­tuk­sel­la kol­mik­ko käy yh­teis­kun­nan ros­ka­sa­kin kimp­puun sa­mal­la an­tau­muk­sel­la kuin heil­le tu­tun val­toi­me­naan re­hot­ta­van se­kajät­teen­kin seu­lon­taan.
An­dy Mul­li­ga­nin ro­maa­niin poh­jau­tu­va elo­ku­va ni­voo yh­teen ri­kost­ril­le­rin ja feel good -d­raa­man piir­teitä ver­rat­tain on­nis­tu­nees­ti. Elo­ku­van pu­nai­nen lan­ka ra­ken­tuu kli­sei­ses­ti hämärä­mies­ten huk­kaa­man omai­suu­den et­si­mi­sen va­raan, mut­ta tai­pa­leen var­rel­la koet­tu elämä ruoan et­si­mi­sestä bru­taa­liin po­lii­sivä­ki­val­taan as­ti herät­te­lee kyllä kli­sei­den kyllästämän­kin kyy­ni­sen kat­so­jan.
Ta­ri­nan suu­ret lin­jat ovat ehkä en­tuu­des­taan tut­tu­ja, mut­ta pie­net ta­pah­tu­mat nii­den ympä­rillä puo­les­taan kou­kut­ta­van us­kot­ta­via. Köy­histä olois­ta löy­tyvä oma yh­teis­kun­tan­sa on vie­ras ja kieh­to­va, ja myös vi­suaa­le­jaan myö­ten ro­soi­sen ri­kas näyttämö ta­ri­nal­le. Kaa­to­pai­kan hie­rar­ki­nen yh­dys­kun­ta, maa­na­lai­set jen­git ja täy­teen ah­det­tu van­ki­la mais­tu­vat tuh­dil­ta an­nok­sel­ta rea­lis­mia, jo­ka is­tuu lo­pul­ta kum­mal­li­sen hy­vin elo­ku­van vaa­li­maan pe­rus­po­si­tii­vi­seen elämä­na­sen­tee­seen ja sen ha­ke­maan sa­tu­mai­seen lop­pu­rat­kai­suun.
Jos elo­ku­va pitäi­si mää­ri­tellä mui­den elo­ku­vien kaut­ta voi­si tämä ol­la yh­dis­telmä seik­kai­luis­ta "S­lum­mien mil­jonää­ri" ja "S­tand By Me — vii­mei­nen kesä", mut­ta kei­tos on riittävän oma­peräi­nen ot­taak­seen myös oman paik­kan­sa. Mie­len­kiin­toi­nen trip­pi.

Kuva, ääni & ekstrat

Kiehtovan rikas miljöö antaa hyvät puitteet elokuvalle. Rio de Janeirossa kuvattu elokuva näyttää ihastuttavan avaralta, lämpimän värikylläiseltä ja myös miellyttävän erottelukykyiseltä. Ääniraita luottaa enimmäkseen portugalinkieliseen dialogiin, mutta myös miljööt ja tunnelmat välittyvät hyvin ääniraidan kautta. Ekstraton. (IJ)
25/08/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy