Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Netflix

Transformers: Dark of the Moon

Transformers: Kuun pimeä puoli 

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 154 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos ta­lon­ko­koi­set ro­bo­tit jat­ka­mas­sa ikuis­ta sisäl­lis­so­taan­sa maa­pal­lol­la kuu­los­taa kau­kaa­hae­tul­ta niin entäpä ro­bot­tia­luk­sen pak­ko­las­ku kuun pi­meäl­le puo­lel­le Sput­ni­kin ja Apol­lo-oh­jel­man in­noit­ta­ji­na?

Jos ta­lon­ko­koi­set ro­bo­tit jat­ka­mas­sa ikuis­ta sisäl­lis­so­taan­sa maa­pal­lol­la kuu­los­taa kau­kaa­hae­tul­ta niin entäpä ro­bot­tia­luk­sen pak­ko­las­ku kuun pi­meäl­le puo­lel­le Sput­ni­kin ja Apol­lo-oh­jel­man in­noit­ta­ji­na? Mic­hael Bayn kol­mas Trans­for­mers-toi­min­tapätkä vääntää sa­la­liit­to­nu­pin kaak­koon ja tar­joi­lee aiem­paa juo­nik­kaam­paa ro­bo­ry­mis­te­lyä. Eikä tämä oli­si Mic­hael Bay -e­lo­ku­va el­lei silmä­kark­ki oli­si he­ku­mal­lis­ta ja oh­jaa­jan tar­va­ra­mer­ki­no­mai­nen sii­rap­pi sank­kaa.
Fik­suk­si elo­ku­vak­si tätä ei edel­leenkään pa­ran­ne omal­la ni­mellään mennä väittämään, mut­ta myön­nettävä on että sa­la­lii­ton kyhäi­ly yltää yllättä­viin ja odot­ta­mat­to­man hui­miin mit­toi­hin. Ai­nek­sia on­kin run­saas­ti, mut­ta re­sep­tin to­teu­tus jää va­jaak­si. Mo­ni­nai­sis­ta ai­nek­sis­ta koos­tet­tu elo­ku­va yrittää yh­distää in­ter­ga­lak­ti­sen so­dan jup­pi­mai­seen tei­nielämään, eikä lop­pu­tu­los ole täy­sin su­la­va tai ta­sa­pai­noi­nen. Ta­ri­nan kään­teet toi­mi­vat it­se asias­sa hy­vin, mut­ta nii­den vä­lillä oli­si ol­lut va­raa terävöittää sa­no­maa. Vim­mat­tu ete­ne­mis­tah­to ja riittäväs­ti hy­viä ai­nek­sia pe­las­ta­vat kui­ten­kin kei­tok­sen.
K­rii­ti­kot ra­kas­ta­vat peit­te­lemättömän mai­nos­mais­ten ja ajoit­tain sisällöltään ont­tout­taan ku­mi­se­vien Bayn elo­ku­vien hauk­ku­mis­ta, jo­ten tätä­kin elo­ku­vaa on lyö­ty — ja lyö­ty lu­jaa. Ty­perä, ra­sis­ti­nen, sek­sis­ti­nen ja mo­nia mui­ta yl­tiö­ne­ga­tii­vi­sia ad­jek­tii­via on yh­dis­tet­ty tähän­kin viih­dyk­kee­seen, mut­ta lo­pul­ta hep­poi­sin pe­rus­tein. Lap­sen­mie­li­nen ry­mis­te­ly elää kieltämättä nos­tal­gia­huu­ruis­ta ja hel­littämättömästä eteenpäin ryn­ni­mi­sestä, mut­ta juo­ni ei ole sen huo­nom­pi kuin val­tao­sas­sa Hol­lywoo­din me­gae­lo­ku­via, ra­sis­mia saa et­siä hy­vin vä­rit­ty­nein silmä­la­sein eikä ka­me­ra­kaan nuo­le nais­var­ta­loi­ta kym­me­ne­so­saa­kaan siitä mitä sar­jan aiem­mis­sa elo­ku­vis­sa. Yli­pitkä elo­ku­va sen si­jaan ai­van il­mi­selväs­ti on, ja ma­ra­to­ni­mai­nen lop­puyh­tee­not­to on taas ker­ran sar­jan pi­sin — mut­ta myös tähä­nas­ti­sis­ta pa­ras. Vi­haa­jat vi­haa­vat, mut­ta kel­po jat­ko-o­sa tämä on.

Kuva, ääni & ekstrat

Netflix tarjoaa elokuvan oikealla kuvasuhteellaan. Tietokoneella luotu John F. Kennedy olisi omimmilaan Barbie-elokuvan Keninä, mutta muutoin visuaalit ovat kohdallaan. Ääniraita hersyttelee yhtäaikaa mahtipontisia ja surumielisiä sävyjä musiikillaan ja rymistely toimii hyvin. Näitä elokuvia varten kotiteatteriin ostetaan subbareita ja takakaiuttimia. (IJ)
08/06/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy