Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Maanalainen armeija iskee jälleen – kausi 1

'Allo 'allo! - Series One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1982-1984Kesto: 247 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 205120EAN: 6415018628377

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Finn­ki­no on jul­kais­sut syk­syllä 2010 Maa­na­lai­sen ar­mei­jan kaik­ki eril­lis­kau­det sekä pa­ri isom­paa ko­ko­nai­suut­ta kä­sittä­viä pa­ket­te­ja.

Finn­ki­no on jul­kais­sut syk­syllä 2010 Maa­na­lai­sen ar­mei­jan kaik­ki eril­lis­kau­det sekä pa­ri isom­paa ko­ko­nai­suut­ta kä­sittä­viä pa­ket­te­ja. Ykkös­pak­kaus sisältää tie­ten­kin ykkös­kau­den kaik­ki jak­sot, kah­del­la le­vyllä: The Bri­tish Are Co­ming (35 min.), The Fal­len Ma­don­na, (29 min.) Pi­geon Post (32 min.), Sa­vil­le Row to the Res­cue (28 min.), The Exe­cu­tion (31 min.), The Fu­ne­ral (31 min), Red Nick's Co­lo­nel (29 min), The Dan­ce of the Hit­ler Youth (32 min). Pi­lot­ti on vuo­del­ta 1982, muut jak­sot esi­tet­tiin en­simmäi­sen ker­ran vas­ta syk­syllä 1984.
Kah­vi­lan­pitäjä Re­ne Ar­tois (Gor­den Kaye) ajau­tuu ti­lan­tee­seen, jos­sa pitäi­si miel­lyttää toi­sen maail­man­so­dan mo­lem­pia osa­puo­lia. Niitä­kin kah­vi­la-ma­ja­ta­lo tar­joaa mah­dol­li­sim­man mo­nel­la eri ta­sol­la. Re­nen miel­ly­tettäväk­si ryn­nii lisäk­si nai­sia, va­li­tet­ta­vas­ti myös her­ran oma vai­mo. Pik­ku­tuh­mai­luis­sa py­sytään, mut­ta vi­re on vah­vas­ti sy­vemmällä. Van Clom­pin ”­Lan­gen­nut Ma­don­na” -tau­lua metsäs­tetään Hit­le­rin pyynnöstä.
Ti­lai­suu­den mu­kaan muo­kat­tu ak­sent­ti ajaa hie­nos­ti kie­lion­gel­mat teh­den sar­jaan omaan muis­tet­ta­van puo­len­sa. Ar­tois'in ta­pa kerätä edel­lis­jak­so­jen ta­pah­tu­mat ka­me­ran edessä jak­so­jen al­kuun toi­mii pa­rem­min kuin ny­kya­jan ”­ta­pah­tui vii­me jak­sos­sa” -leik­ke­leet. Kä­si­kir­joi­tus toi­mii moit­teet­to­mas­ti, viih­dyttäen jat­ku­val­la syötöllä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kasettitason kuvalaatua on parannettu vain hiukan. Tummuus tuo tunkkaisuutta. Särinää ei voi välttää, valo palaa puhki. Yöulkokuvissa on hankaluuksia saada selvää. Ikärajasuositus on naurettava, pikkulapsille 'Allo 'allo ei toki anna mitään, muttei kenties ole myöskään sopivaa katseltavaa. (VA)
07/07/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy