Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Superman - the Movie

Teräsmies 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1978Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
VET: 86968EAN: 7340112745950

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­va­ta­paus tai ei, on tämä teräs­mie­hen en­simmäi­nen pai­nos ai­ka­mois­ta teräs­turs­kaa.

E­lo­ku­va­ta­paus tai ei, on tämä teräs­mie­hen en­simmäi­nen pai­nos ai­ka­mois­ta teräs­turs­kaa. Kar­keakä­ti­ses­ti näy­tel­ty ja kar­ri­ka­ty­roi­den oh­jat­tu elo­ku­va ku­vit­taa ta­ri­nan­sa viih­dyttäväs­ti, mut­ta ko­vin epäus­kot­ta­vas­ti. Sil­ti tämä on myö­hem­pien vuo­sien — sinällään hy­viin — small­vil­lei­hin ja teräs­tyttöi­hin näh­den va­ka­va elo­ku­va, ja omas­sa ajat­to­mas­sa luo­kas­saan kou­kut­ta­va ta­paus.
Mar­lon Bran­do on elämästä ir­taan­tu­nut teräs­mie­hen isä, jol­le ei juu­ri an­ne­ta enempää mah­dol­li­suuk­sia näyt­te­le­mi­seen kuin ar­mot­ta pät­ki­tyl­le ker­to­jal­le. Tässä vai­hees­sa vielä omil­la ja­loil­laan liik­ku­nut Ch­ris­top­her Ree­ve on ai­kui­nen teräs­mies, jo­ka pääs­tetään ir­ti vas­ta mel­kein tun­nin joh­dan­non jäl­keen. Ge­ne Hack­man puo­les­taan on il­ki­ku­ri­nen, mut­ta vain vai­voin vaa­ral­li­sen oloi­nen Lex Lut­hor.
Pitkän al­ku­soi­ton jäl­keen elo­ku­va pää­see omil­leen ta­pah­tu­mien siir­ryt­tyä Met­ro­po­lik­seen ai­kui­sen Teräs­mie­hen mu­ka­na. Ch­ris­top­her Ree­ve vetää hyvän roo­lin, jos­sa poi­ka­mai­nen viat­to­muus, yli-in­hi­mil­li­nen bes­se­rwis­se­ris­mi ja pidä­tel­ty su­per­san­ka­ruus lyövät mu­ka­vas­ti kättä il­man vat­sanvään­teitä. Jo­pa elo­ku­van tai­teel­li­seen ulo­san­tiin pyr­kivä al­ku­soit­to, alun sty­rok­si­set la­vas­teet ja ru­non­lau­sun­nak­si äi­tyvä pa­riu­tu­mis­riit­ti öi­sellä tai­vaal­la ovat lo­pul­ta osa tämän viehä­tyk­sestä.

Kuva

Uudelleen 35mm filmiltä haettu ja 4K:na masteroitu kuva esittää elokuvan uskollisena alkuperäiselle kuosilleen väripalettia ja raekohinaa myöten. Jälki on väritoistoa myöten vakaata, mutta 4K HDR -esitystä odottavan katsojan kannattaa tarkistaa vaatimuksensa 40 vuoden taakse.

Voimakkaan rosoinen kuva jää valtaosin utuiseksi ja väritoistoltaan hahmotelmamaiseksi, mutta ikäisekseen jälki on vakaata ja kohtuullisen jäsentynyttä. Parhaimmillaan raekohina pysyy kurissa ja toisto löytää kohteistaan myös yksityiskohtia, mutta tällöinkin anti on hyvin kaukana referenssitason 4K:sta. Lopputulos vaikuttaa silti harkitulta restauraatiolta, joka ei yritä liikoja lähdemateriaalin heikkouksia puunatessaan, mutta ei liioin onnistu ihastuttamaankaan. Kuvanlaatu tosin paranee selkeästi tapahtumien siirtyessä Metropoliksena toimivaan New Yorkiin.

Ääni

Kylmä ääniraita toistaa dialogin ja teatraalisen musiikkiraidan hitusen kolkosti, mutta sinällään puhtaasti.

Ekstrat

4K-levyn ekstroissa tuottajien Pierre Spengler ja Ilya Salkind kommenttiraita. Boksin HD-levyllä lisäksi mm. making of, trailereita ja tv-spotteja. (IJ)
04/03/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy