Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Cabin In The Woods

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548563336

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mai­nios­ti kau­hu- ja tie­tei­se­lo­ku­van pe­rin­teillä ja kli­seillä lei­kit­te­levä Ca­bin In The Woods on eh­dot­to­man suo­si­tel­ta­vaa kat­sot­ta­vaa.

Mai­nios­ti kau­hu- ja tie­tei­se­lo­ku­van pe­rin­teillä ja kli­seillä lei­kit­te­levä Ca­bin In The Woods on eh­dot­to­man suo­si­tel­ta­vaa kat­sot­ta­vaa. Vii­si nuor­ta läh­tee lo­mal­le ser­kun os­ta­maan syrjäi­seen metsämök­kiin. Huol­toa­se­man­pitäjän epäystäväl­li­syys vi­rittää tun­nel­maa kuin kym­me­niä ker­to­ja en­nen­kin. Jo­pa mök­ki on kuin suo­raan Sam Rai­min Evil Dead –­sar­jas­ta. Ja tot­ta­kai sek­si joh­taa sa­pe­lin väläh­dyk­seen.
Ei ole mikään spoi­laus ker­toa, että tu­le­vat kau­hut eivät ole kui­ten­kaan ai­van nor­mi­ka­maa. Hy­vin ai­kai­ses­sa vai­hees­sa kat­so­jal­le sel­viää, että ta­pah­tu­mia oh­jail­laan mo­der­nin tek­no­lo­gian voi­min ir­vok­kaal­la ta­val­la ny­kypäivän työyh­teisöjä pa­ro­dioi­vas­sa kont­rol­li­komp­lek­sis­sa. Sät­ky­nuk­ke­ver­taus on osu­va.
Ca­bin In The Woods pa­ro­di­soi kau­hu­gen­reä, mut­ta pyr­kii myös ker­to­maan oman sii­vun­sa ison vel­jen val­von­nas­ta, mas­sa­vies­tinnästä ja ryhmäp­sy­ko­lo­gias­ta. Tätä ei tar­vit­se ot­taa pai­no­las­ti­na. Elo­ku­vien har­ras­ta­ja hy­ker­te­lee viit­tauk­sil­le: Wes­tworld, Evil Dead, Cu­be, Kau­na, Day of the Dead, Hell­rai­ser, How­ling ja mo­net muut saa­vat osan­sa. Voi vain ih­me­tellä, että pa­ket­ti py­syy ka­sas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laitos sisältää BD- ja DVD-versiot, joten vertailu on helppoa. BD on suorastaan häkellyttävän paljon parempi valinta. Kahdella levyllä. Ei ekstroja. (PS)
14/11/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy